Презентація монографії к.п.наук Бондаренко Т.В. «Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства»

25 травня 2015 року на засіданні кафедри інформатики та ІКТ відбулася презентація авторської монографії «Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства» старшого викладача кафедри, к.п.н. Тетяни Володимирівни Бондаренко.

12

Під час виступу автор монографії акцентувала увагу на розгляді малодосліджених у методиці виховання проблемі використання освітніх краєзнавчих ресурсів, завдяки яким більш успішно і за короткий час у процесі наукового пізнання та дослідницького пошуку відбувається засвоєння соціального досвіду, знань, зразків поведінки, цінностей культури своєї місцевості, що призводить до збагачення внутрішнього, емоційно-почуттєвого, духовного світу молодої людини.

Обсяг роботи, оформлення, зміст, перелік використаних джерел праці є цілком завершеним, виконаним на достатньо високому науковому рівні. Наукова праця може бути цікавою і корисною для широкого кола читачів – від студентів, аспірантів і викладачів до науковців та педагогічних працівників, які є безпосередніми організаторами системи освіти.