Захист курсових робіт з методики навчання інформатики

20 грудня 2017 року відбувся захист курсових робіт з методики навчання інформатики  студентів IV курсу спеціальності: 014.09 Середня освіта (Інформатика).

Написання  курсових  робіт  є  однією  з  важливих  форм  підготовки  висококваліфікованих  фахівців,  яка  забезпечує  формування  у  майбутніх  здобувачів  вищої  освіти  творчого  підходу  до  організації  освітнього  процесу  в  освітніх закладах   та  виробничого  процесу на підприємствах.

Студенти мають змогу закріпити, поглибити та систематизувати знання,  одержані  за  період  навчання  та  їх  застосовувати до  комплексного  вирішення  конкретного  фахового завдання.