Регіональна науково-методична конференція «Проблеми та особливості підготовки учнів до олімпіад різного рівня»

Снимок1

ЗАПРОШУЄМО

професорсько-викладацький склад навчальних закладів, вчителів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів до участі у роботі

 РЕГІОНАЛЬНОЇ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 «ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД РІЗНОГО РІВНЯ»,

яка відбудеться у м.Умані, вул.Садова, 2,

на базі фізико-математичного факультету в ауд.216

29 жовтня 2013 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 • Методичні особливості та рекомендації щодо підготовки учнів до олімпіад різного рівня.
 • Використання дидактичних матеріалів як засобів підготовки учнів до олімпіади з інформатики в старшій та середній школі.
 • Місце і роль олімпіадних задач на уроках інформатики.
 • Творчі проекти учнів членів МАН. Особливості підготовки та захисту.

Для участі у конференції просимо Вас до 20 жовтня 2013 р. надіслати на адресу informatika-ikt@ukr.net:

 • заявку на участь у конференції;
 • електронний варіант тез доповіді;
 • рецензію наукового керівника (для аспірантів, магістрантів, студентів).

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова – в.о.декана, к.пед.н., доцент І.А.Ткаченко 

Заступник голови – завідувач кафедри інформатики та ІКТ, канд.пед.наук Г.В.Ткачук 

Члени оргкомітету:

к.пед.н., доцент Н.М.Стеценко

к.пед.н., доцент В.П.Стеценко

к.пед.н., старший викладач Т.В.Бондаренко

старший викладач В.О.Колмакова

старший викладач Л.М.Паршукова

старший викладач С.В.Паршуков

викладач О.В.Жмуд

викладач С.О.Троян

викладач І.М.Білятинська

викладач О.І.Собко

Секретар оргкомітету:

Ярова Марина Олександрівна – лаборант кафедри інформатики та ІКТ

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

10 45 – 11 00 – реєстрація учасників

11 00 – 11 30 – пленарне засідання

11 30 – 14 00 – тематичні круглі столи

14 00 – 14 30 – підведення підсумків

Доповіді учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Друк матеріалів у збірнику БЕЗКОШТОВНИЙ!

За бажанням збірник можна буде придбати після проведення конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 • обсяг тез доповідей – 2 (дві) повні сторінки формату А4 (210-297);
 • формули, рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері (сканований матеріал не допускається), некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається;
 • шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий інтервал – 1,5;
 • Поля сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве – 25 мм, абзацний відступ: 15 мм;
 • текст вирівнюється за шириною аркуша;
 • переноси в тексті доповіді не допускаються.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 УДК 339.13

Матвійчук В.С.,

старший викладач,

Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ

Різноманіття ситуацій, з якими стикається молоде покоління, висуває перед системою загальної середньої освіти широкий спектр завдань, пов’язаний з накопиченням учнями позитивного досвіду, знаходженням відповідей на питання, що стосуються реальних явищ навколишнього світу.

Заявка учасника

Прізвище ____________________________________

Ім’я ________________________________________

По батькові __________________________________

Установа ____________________________________

Посада ______________________________________

Науковий ступінь ______________________________

Вчене звання  _________________________________

Аспірант/магістр/студент _____ курсу, група _________

Науковий керівник (для студентів)__________________

Адреса для листування __________________________

Контактний телефон ____________________________

E-mail: _______________________________________

Назва доповіді __________________________________

Секція _______________________________________

Для виступу потрібні технічні засоби _________________

_____________________________________________

 Планую:

 •       доповідь на пленарному засідання
 •       доповідь на секційному засідання
 •       взяти участь як слухач
 •       опублікувати тези доповіді
 •       отримати збірник тез конференції

Неповний пакет документів або тези, які не відповідають вимогам оформлення до розгляду не приймаються!

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

м. Умань, 20300

вул.Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

каб. 315

8 (04744) 5-31-62

informatika-ikt@ukr.net

https://informatika.udpu.edu.ua/