Дата зміни інформації: 10.04.2015

Комп’ютери у навчальному процесі 2014

Обговорення матеріалів за напрямками:

 1. Використання мережі Інтернет для освітньої діяльності;
 2. Формування інформаційної культури та інформатичної компетентності школярів;
 3. Навчання учнів і студентів у галузі ІКТ;
 4. Проблеми інформатизації навчального процесу у середній та вищій школі;
 5. Проблеми створення і використання ППЗ;

130 Replies to “Комп’ютери у навчальному процесі 2014”

 1. Стаття “Навчання учнів і студентів у галузі ІКТ” є дуже актуальною, тому що, інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.
  Інтернет швидко знайшов застосування в науці, освіті, зв’язку, засобах масової інформації, включаючи телебачення, в рекламі, торгівлі, а також в інших галузей людської діяльності. Перші кроки із впровадження Інтернету в систему освіти показали його величезні можливості для її розвитку. Разом з тим, вони виявили труднощі, котрі необхідно подолати для повсякденного застосування мережі в навчальних закладах. Проте необхідно враховувати, що це потребує значних затрат на організацію навчання порівняно з традиційними технологіями, що пов’язане з необхідністю використання значної кількості технічних (комп’ютери, модеми тощо), програмних (підтримка технологійнавчання) засобів, а також з підготовкою додаткової організаційно-методичної допомоги (спеціальні інструкції для тих, хто навчається, та для викладачів), нових підручників і навчальних посібників. Нині відбувається накопичення досвіду, пошук шляхів підвищення якості навчання і нових форм використання ІКТ у різних навчальних процесах. Певні труднощі використання ІКТ в освіті виникають у зв’язку з відсутністю не тільки методичної бази їх використання, а й методології розробки ІКТ для освіти, що примушує педагога на практиці орієнтуватися лише на власний досвід і вміння емпірично шукати шляхи ефективного застосування інформаційних технологій.

 2. Використання мережі Інтернет для освітньої діяльності. Інтернет на даний час займає одне із провідних місць навчання студентів. Так як студенти більше часу проводять в інтернеті, шукають електронні книги, інформацію для заняття, то це полегшує саме навчання. Але з іншої сторони, студенти перестали відвідувати бібліотеки, читати книги, і це є суспільною проблемою.

 3. Сьогодні соціальні мережі – один із найпопулярніших сервісів, що акцентують на собі увагу більшої частини Інтернет аудиторії. Вони є універсальним засобом комунікації.
  На мою думку, якщо соціальні мережі використовувати правильно то вони сприятимуть розвитку електронного навчання і освіти в цілому. Студенти з усього світу можуть підписуватись на певного роду он-лайн уроки абсолютно безкоштовно і проходити курс навчання в зручному для себе темпі. Крім лекцій, студенти можуть підтримувати зв’язок з викладачем або брати участь у дискусіях.
  Особосто в моїй практиці часто використовується дистанційне навчання, на даний момент мені це дуже допомагає у написанні курсової роботи. крім того воно використовується на певних курсах мого навчального закладу, що значно спрощує навчання і дає можливість ним зацікавитись.

 4. Використання мережі Інтернет в навчальному процесі є на даний час актуальним шляхом розвитку навчального процесу взагалі. Адже мережеві та хмарні технології значно спрощують процес навчання, та економлять час як студентів, так і викладачів. При використанні мережі Інтернет навчальний процес стає більш мобільним та зручним.

Залишити відповідь