Дата зміни інформації: 16.04.2014

Ужела М.І. РОЗМІЩЕННЯ ВІДЕО У БЛОЗІ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

ІІ курс, природничо-географічний факультет

Ткачук  Г. В.  кандидат педагогічних наук

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань

 Блог — це веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості [2].

Типово окремий допис у блозі має заголовок, дату публікації, власне, зміст, який складається з гіпертексту (думки автора, цитати тощо), посилань на інші сайти та блоги в Інтернеті, інколи зображень чи навіть відео. Також допис містить коментарі до нього, залишені відвідувачами та просту веб-форму, за допомогою якої вони долучають ці коментарі.

Відео — цей термін вказує на широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу  на моніторах. У побутовому значенні відео  означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску й т. п.) [1].

Для розміщення відео у блозі можна скористатись певним відео сервісом в мережі Інтернет.

Наведемо приклад розміщення відео з популярного сервісу Youtube:

1. Перейти за адресою http://www.youtube.com/.

2. Користуючись рядком для пошуку ввести ключові слова (що стосуються певної теми ).

3. Переглянути список знайдених відесюжетів, зокрема звернути увагу на їх назву та опис.

4. Вибрати найбільш вдалий відеосюжет та переглянути його.

5. Якщо відеосюжет вдалий, то в нижній частині програвача обрати посилання «надіслати», а потім «вставка» та скопіювати HTML-код.

6. Відкрити свій блог та створити нову публікацію з назвою «Відеосюжет за темою …» (назва може бути іншою).

7. На сторінці редагування нової публікації знайти кнопку HTML та обрати її. Вставити скопійований HTML-код на сторінку.

8. Опублікувати та переглянути публікацію у блозі.

Відео на уроках географії  –  це важливий засіб навчання, який дає змогу значно підвищити рівень сприймання матеріалу [3]. Відео допомагає учням орієнтуватися в географічних об’єктах світу. І не уявляти їх, а наочно бачити у всій красі. Відеофільми допомагають подорожувати найкрасивішими місцями світу, не виходячи з приміщення, розширити кругозір, а також сприяють розвитку психічної діяльності учнів, і перш за все, уваги і пам’яті. Фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об’єктів і явищ формують у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття.

Вимоги до інформації яка подається у відео:

  • достовірність — інформація по­винна бути достовірною, правильною;
  • повнота – джерело інформації має відображати всі суттєві аспекти до­сліджуваного об’єкта;
  • наявність посилань – відомості про джерела інформації, необхідні для дотримання авторського права;
  • уникнення невизначеності, неод­нозначності інформації;
  • сучасність джерела – інформація має бути не застарілою;
  • надлишковість – інформації по­винно бути зібрано достатньо, аби мати можливість відповісти на додаткові за­питання після перегляду відео.

Розміщуючи  відео в своєму блозі вчитель допомагає учням в освоєнні матеріалу. Маючи адресу блогу вони можуть знайти відео, яке безпосередньо буде їм корисне, інформація яка буде висвітлена у відео буде правильною, оскільки це підбірка вчителя. Відео розміщуються в хронологічному порядку, тому учням буде дуже легко знаходити нові відео.

Список використаних джерел

  1. Васильєва Л. Г., Сура  Л. Г. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні іноземних мов / Л.Г.Васильєва /Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, № 12 (223). – Ч. І. – 2011. – С.189-190.
  2. Гріченко І. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови / І.Гріченко / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 39, 2011. – С.103-109.
  3. Скрипченко Е. Ю. Сучасні педагогічні технології на уроках географії /Е.Ю.Скрипченко / Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе : (научно-методический сборник). – Харьков: Изд-во НУА, 2013. – №1. – С – 142-151.

Залишити відповідь