Навчання учнів і студентів у галузі ІКТ

 1. Астрашенок М.О. ОЦИФРОВКА ДРУКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ
 2. Байдалюк Я.Л. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УЧНЯ, ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
 3. Бандурка Н. ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ
 4. Бондар О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ MYTEST ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ
 5. Боровик І. Ю. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 6. Гавчук К., Куроп’ятник В., Марченко О. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ  НА  УРОКАХ  ФІЗИКИ
 7. Глухінчук В.В. НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 8. Гуменюк І. ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПІД ЧАС РОБОТИ У ВЕБ-ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
 9. Гончаренко І. А. НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 10. Гринчак С. І. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ОБОЛОНОК У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Деміхов О.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ З ФІЗИКИ
 12. Залавська А.С. ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 13. Квасняк С.В. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
 14. Краєва М.В. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 15. Кривко О. І. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ РОБОТИ З ДАНИМИ ПРИ СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ
 16. Лампіка О.В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
 17. Левківська О.А. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 18. Лукашенко Ю.А. ОСОБЛИВОСТІ НЕТБУКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 19. Луценко Н.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНІ-КОМУНІКАЦІЙНИX ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
 20. Олейнікова А.В. ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ
 21. Пальчун О.К. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ
 22. Перерва О.Ю. ПРОГРАМА MICROSOFT POWER POINT В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ
 23. Петров А.О. ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ШКОЛІ
 24. Прищ М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
 25. Ряба Я.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
 26. Савчук А.В. ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС  «МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»
 27. Семікіна А.І. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ  В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
 28. Сурган Г.В. ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ
 29. Танська С. А МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
 30. Ткаченко Я. А. ПІДГОТОВКА ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
 31. Хаврюк О.М. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
 32. Хом’як М.В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЕОГРАФІЇ

Добавить комментарий