Проблеми інформатизації навчального процесу у середній та вищій школі

 1. Белоус К.В. О НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
 2. Бобик І.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ФІЗИЧНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ НА ОСНОВІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
 3. Буяльська К.О. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
 4. Гладир В.А., Загребенюк В.М. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 5. Грикун Д. І. ВИКОРИСТАННЯ NETOP SCHOOL У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Громова О.С. ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ПРИ РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
 7. Гуменюк К.А. ОНЛАЙН-ПЕРЕКЛАДАЧІ
 8. Данильченко О.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ В ШКОЛІ
 9. Дячок О.П. ПОРІВНЯЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА НОУТБУКІВ ІЗ ПЛАНШЕТАМИ: ЧОМУ НАДАТИ ПЕРЕВАГУ?
 10. Жданова Т.В., Поршнева К.С. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗВУКУ
 11. Забудько В.Ю. ПРОБЛЕМА КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ
 12. Загребельна Н. Ю. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 13. Загребельна Н.Ю. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 14. Кабаченко В. Г. КОМП’ЮТЕРНІ ВІРУСИ
 15. Каракуля В. С. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ
 16. Ковальова Т.О. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕКСТІВ
 17. Коржевська А.С. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРИ ВИВЧЕННІ СИМЕТРІЇ В ШКОЛІ
 18. Куницька Л. В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАДАЧ НА УРОКАХ АЛГЕБРИ
 19. Кущева А. В. «ВІРТУАЛЬНА УЧИТЕЛЬСЬКА» ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ
 20. Литвин Ю.С. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УСТАНОВАХ
 21. Мазурок Г.Б. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ 
 22. Микода В.О. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕНЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
 23. Нагожук Н. М. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 24. Оковита Т.О. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
 25. Олейнікова А. В. ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 26. Паламаренко Л.В. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА
 27. Петровська Т.Л. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ, ЇХ ВИДИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
 28. Суржок Б.О. ПРОБЛЕМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ
 29. Хомутенко М.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 30. Чумак А.С. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 31. Шамрай С.В. НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ: ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Добавить комментарий