Сучасні засоби підтримки дистанційного навчання

 1. Кириченко О.А.: “СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  В УКРАЇНІ ТА СВІТІ”
 2. Бойко С.М.: “ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ”
 3. Бондаренко Т.В.: “РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ”
 4. Вовнянко І.В.: “СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА”
 5. Гайович О. М.: “ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ”
 6. Дякон В. М.: “СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ”
 7. Жмуд О.В.: “СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І ВЕБ 2.”
 8. Колмакова В.О.: “ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
 9. Колосовська К. Ю.: “ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СЬОГОДЕННЯ”
 10. Махомета Т.М.: “ADOBE PHOTOSHOP ЯК ЗАСІБ РОЗРОБКИ  ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”
 11. Підгорна О.В.: “СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”
 12. Паршукова Л.М.: “ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”
 13. Подолян О. М.: “ОСНОВНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ”
 14. Поляруш В. М.: “ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У 5 КЛАСІ”
 15. Просянкіна-Жарова Т. І.: “ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”
 16. Стеценко В.П.: “ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  КОМП’ЮТЕРІВ В НАВЧАННІ І ВИХОВАННІ ДІТЕЙ”
 17. Стеценко Н.М.: “СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ УДПУ)
 18. Стрецкул Г.С.: “ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ”
 19. Ткачук Г.В.: “СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ В СИСТЕМІ MOODLE”
 20. Торган-Сінченко Т.М.: “ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЕМ ГЕОГРАФІЇ”
 21. Шимкова Ю.М.: “ТРИ ПОКОЛІННЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ”

Добавить комментарий