Навчання учнів і студентів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій

 1. Бобошко Л.О. ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНЯ
 2. Брацішевська Г.О. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 3. Геврек Н.Г. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
 4. Гончаренко І. А. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ
 5. Гончаренко І.А. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
 6. Грикун Д.І. ХУДОЖНЬО–ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 7. Грицаюк І.О. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ
 8. Гуляр О.П. ФОРМУВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
 9. Гурдзан Т. В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 10.  Дмитрів І.В. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНО-ПОШИРЮВАНИХ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Дученко М.О. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ЗНАНЬ З ІНФОРМАТИКИ
 12. Ємеліна К. О. НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 13. Єрмак Д. М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 14. Загребельна  Н. Ю. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ У 10 КЛАСІ
 15. Заєць В. В. НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 16. Іващенко О.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАЧАННІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
 17. Канская Ю.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧАЮЩИХ ЦЕЛЯХ
 18. Кафланова Д. О. НАВЧАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 19. Клочківська Г.М. МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ наочності на УРОКАХ ФІЗИКИ
 20. Ковбасюк І.О. ЗАСТОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
 21. Ковбель О. О. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 22. Куцолабська В. П. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
 23. Мазур В.С. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 24. Маліновська Н. Е. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ
 25. Марущак О.Р. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОСЮЖЕТІВ, ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 26. Мельніченко В. В. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 27. Мілашевич О. Ю. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ
 28. Мороз І. С. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 29. Нагорняк Є. Ф. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 30. Оліщук Ю. А. НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 31. Печенюк А.В. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ
 32. Підгорна А.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ З АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
 33. Підгорна О. В. ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 34. Підгорний О.В. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЇ
 35. Поліщук М. М. РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 36. Полюга І.М.ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 37. Прищепа Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 38. Семенюк Р.А. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАМУВАННЯ
 39. Сорока Ю. І. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 40. Стець О. В. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CMS JOOMA 2.5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ САЙТІВ
 41. Стрецкул Г.С. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
 42. Стус А.І. ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 43. Танська С. А. НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ
 44. Тарликова Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ КРОСВОРДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
 45. Усенко О.М. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
 46. Хоменко О. В. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
 47. Хоменко О. В. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ОСНОВИ РОБОТИ З КОМПЮТЕРОМ» (5 КЛАС)
 48. Хомутенко М.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 49. Хортюк Ю. С. КОМПЮТЕРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 50. Щепкіна Я. І. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
 51. Яжук М.С. РОЛЬ І МІСЦЕ МОБІЛЬНОГО АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

Добавить комментарий