Проблеми створення і використання педагогічних програмних засобів

 1. Альошкіна С.В. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОГРАМИ HOMACOSOFT CROSSWORD CREATOR НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
 2. Бачило Я.Ю. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ
 3. Богдан Н.В., Москаленко Ю.Ю. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ ПРОГРАМ В ОСВІТІ
 4. Гармаш В. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 5. Гнідак А.В. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ НА УРО-КАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 6. Данильченко О.Є. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ НА УРОКАХ ХІМІЇ
 7. Дика Ю.П. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ
 8. Дружина В. В. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ НАД ДИСКРЕТНИМИ ВИПАДКОВИМИ ВЕЛИЧИНАМИ
 9. Кекало А.Г. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ 
 10. Короленко С. ІСТОРІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ
 11. Кудря Д.Р. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
 12. Кулик І.С. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАННІ ХІМІЇ
 13. Куріч А.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ  АЛГЕБРИ
 14. Ониськів В. В. ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА EAUTHOR ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ
 15. Пею С.В. ПЕДAГOГIЧНИЙ ПOТЕНЦIAЛ AПAРAТНO ПРOГРAМНИХ ЗACOБIВ (ВИКOРИCТAННЯ ПРЕЗЕНТAЦIЙ)
 16. Пирогова Н.Д. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СКРИ-НШОТІВ PICPICK TOOLS У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
 17. Пташок І. А. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ХІМІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР» ПРИ НАВЧАННІ ХІМІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 18. Сокур А.І. ППЗ «ІНФОРМАТИКА 10 КЛ.» У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ
 19. Сосюк І.Г., Скуратова О.Є.  ВИКОРИСТАННЯ ТРИГЕРІВ ПРИ СТВОРЕНІ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ПРОГРАМІ MICROSOFT POWERPOINT
 20. Стриженюк С. С. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 21. Трохименко О. С. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ МІНІМАЛЬНОГО КАРКАСУ 
 22. Усатюк Я.О. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
 23. Чмерук М. О. ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН МУЛЬТИМЕДІЙНОГО УРОКУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ 
 24. Швець Б.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГАДЖЕТІВ У ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 25. Ярко С. М.

Добавить комментарий