Дата зміни інформації: 10.04.2015

Козбур М.М. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ МУЛЬТИМЕДІА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

ІІІ курс, фізико-математичний факультет

Лещук С.О., канд. пед. н., доцент

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопіль

Стрімкі зміни, що відбуваються в світі, охопили й освітній навчальний процес. Революція у методах навчання практично всіх навчальних дисциплін пов’язана насамперед із впровадженням в них інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Саме тому вчителем ХХІ століття має бути особа, яка вільно володіє ІКТ, постійно підвищує і вдосконалює свій освітній рівень. Використання ІКТ не тільки відкриває доступ до інформаційних ресурсів, а й сприяє кожному учню бути рівноправним учасником навчальної діяльності; створює високий рівень зацікавленості учнів, завдяки застосуванню мультимедійних засобів. Об’єднання текстової, графічної, аудіо і відеоінформації різко підвищує якість учбового матеріалу та успішність їх навчання.

Процес організації навчання школярів з використанням мультимедійних технологій дає змогу:

–       зробити навчальний процес цікавим за рахунок новизни подання інформації;

–       ефективно вирішити проблему наочності, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу;

–       індивідуалізувати процес навчання за рахунок моделювання проектів, розробок презентацій, публікацій, розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

Розширити можливості використання традиційних засобів обробки мультимедіа можна сервісами хмарних технологій. Їх поширення є інтенсивним, а ресурси – сприяють розвитку нових методів та форм організації навчання (див. Рис. 1).

 1

Рис. 1. Модель організації віртуальної спільноти

Ми виокремлюємо такі сервіси хмарних технологій для роботи з мультимедіа:

1.  Google Picasa

Сучасні освітні стандарти пред’являють вимоги, які орієнтовані на активне і грамотне застосування цифрового аудіо, відео і графіки у навчальному процесі і подальшій професійній діяльності. Можливості сучасних безкоштовних мережних медіа-сервісів дають змогу реалізувати більшу частину необхідних дій у середовищі графічного редактора і найпростішого відеоредактора. Один із таких ресурсів – це програма Google Picasa, яка дозволяє обробляти растрову графіку із застосуванням ефектів і фільтрів, створювати колажі, відео, слайд-шоу. Слід відзначити можливість Picasa створювати мережні альбоми і працювати з ними.

2.  Google YouTube

Google YouTube (Ютьюб) – сервіс, що надає послуги хостингу (розміщення) різних відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, переглядати і коментувати ті чи інші відеозаписи та скачувати їх.

3.  Blogger

Blogger – це «ваш голос» в мережі. Це місце для обговорень і обміну цікавою інформацією – будь-то цікаві факти життя класу, особисті записи або посилання на веб-сайти, адреси яких ви хочете зберегти.

4.  MS Office WebApps

Технологія MS Office WebApps – це набір безкоштовних веб-додатків – текстового і табличного процесора, менеджера презентацій і редактора нотаток. Для використання сервісу потрібна обліковий запис Windows Live або рахунок у соцмережі Facebook (якщо робота ведеться на дочірньому сервісі Docs.com).

Основні переваги використання хмарних технологій в навчальному процесі (див. Рис. 2):

2

–       економія засобів на придбання програмного забезпечення;

–       зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;

–       виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки online;

–       економія дискового простору;

–       безпека;

–       відкритість освітнього середовища.

Майже кожен з цих сервісів пропонує встановити спеціалізований клієнт для системи, що прискорює роботу із хмарою. Використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів перш за все сприяє вирішенню проблеми забезпечення рівного доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний час.

Залишити відповідь