Голуб І.М. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

ІV курс фізико-математичний факультет

ст. викладачадач Паршукова Л. М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

м. Умань

Предмет інформатика відрізняється від інших предметів. Організація уроку і наповнення його матеріалом залежить від досліджуваних тем. Кабінет інформатики повинен бути оснащений набором навчальних програм для вивчення курсу, завданнями для здійснення індивідуального підходу при навчанні, організації самостійних робіт, комплектом навчально-методичної, науково-популярної, довідкової літератури [1]. У зв’язку з тим, що курс інформатики за останні п’ять років неодноразово переглядали, зміст курсу оновлювали, підтримати курс інформатики дидактичним матеріалом виявилося проблемно. Внаслідок цього, розробка та тиражування дидактичних матеріалів з метою правильної організації вивчення курсу інформатики, лягає на плечі вчителя.

Дидактичний матеріал – вид наочних навчальних посібників; містить вихідні дані, використовуючи які учні проробляють конструктивну роботу, необхідну для виконання поставленого перед ними навчальної або ігрової задачі [2].

Дидактичний матеріал буває демонстраційний і роздатковий та  розрахований на безпосередню роботу з ним самих дітей. Дидактичний матеріал використовується при вивченні та закріпленні нового навчального матеріалу, для повторення та перевірки знань учнів. Деякі види дидактичного матеріалу використовуються для самоконтролю при самостійній роботі учнів. Один і той же дидактичний матеріал може бути використаний для вирішення різних навчальних завдань: наприклад, на уроках інформатики учитель супроводжує лекційний матеріал слайдами, ці ж слайди можуть виступати в якості лабораторної роботи в програмі PowerPoint.

Сама назва «дидактичний матеріал» говорить про його призначення виконувати службові функції відповідно до того чи іншого дидактичного завдання, тобто містить вказівку на робочий характер і поряд з формуванням знань служить цілям вироблення умінь і навичок.

Ототожнення дидактичних матеріалів тільки з роздатковими засобами навчання значно збіднює їх функції, оскільки дидактичний матеріал, яку б конкретну навчальну мету не переслідувало його використання на уроці, повинен стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів. А цей ефект досягається не тільки в процесі індивідуальної форми роботи. Отже, до дидактичних матеріалів відносяться і ті засоби навчання, які адресовані всьому класу, тобто демонстраційного характеру.

На заняттях з курсу «Методика навчання інформатики» студенти вчаться розробляти власні дидактичні засоби відповідно до тематики уроку, а потім використовують їх при проходженні практики.

Приклади дидактичного матеріалу, що використовується на уроках інформатики у 7 класі:

1

2

Рис.1 Приклади розробленого дидактичного матеріалу для використання на уроках інформатики у 7 класі

Відомо, що жодна функція дидактичного матеріалу не виступає ізольовано від інших. Практика підтверджує, що за допомогою одного і того ж дидактичного матеріалу досягаються різноманітні цілі в навчальному процесі.

Отже, вчителі інформатики у своїй роботі повинні використовувати дидактичні матеріали, тому що використання вчителем дидактичних матеріалів служить ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, розвиває самостійність, ініціативу і волю учня, привчає рахуватися з інтересами товаришів. Захоплені дидактичним матеріалом школярі легше засвоюють програмний матеріал, набувають певні знання, вміння і навички.

Список використаних джерел

  1. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч.1. Загальна методика навчання інформатики. – К.: Навчальна книга. – 2003. – 256 с.
  2. Засєкіна Т. М. Роль дидактичних засобів у формуванні самостійної пізнавальної діяльності учнів / Тетяна Засєкіна // Зб. наук. пр. «Проблеми педагогічних технологій» –Луцьк, 2008. – Вип. 1(№38). – С.78– 82.

5 Replies to “Голуб І.М. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ”

  1. Цілком і повністю поділяю думку автора, що саме завдяки дидактичним іграм можна підвищити пізнавальні інтереси учнів на уроках інформатики. Також можу добавити, що знання слід поглинати з апетитом, лише тоді можна отримати очікуваний результат.

Добавить комментарий