Куленко О. В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННІ

магістрантка 51 М групи ФСПО

Стеценко Н.М.,канд.пед.наук,доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Умань

Віртуальне спілкування, як наслідок бурхливого розвитку комп’ютерної мережі Інтернет, все більше впливає на особистісний розвиток людини, її психічне здоров’я та поведінку. Віртуальний характер інформації, яка сприймається, по-різному позначається на особистісному самовизначенні у реальному житті користувача. Проте, спілкування, що опосередковане комп’ютерними технологіями, але з максимальним наближенням його до реального сприяє та водночас гальмує самовизначення особистості.

Перш за все, варто відзначити, що самовизначення особистості в Інтернет-спілкуванні має певні позитивні сторони. На різних тематичних форумах відбувається обмін думками та враженнями, що створює можливість для віртуальної самопрезентації особистості користувача, відповідно до визначених позицій, поглядів та переконань особистості. Але разом з тим, такий обмін збагачує індивідуальний досвід, що зумовлює якісні зміни у «Я-концепції» особистості, що приводить до потреби самовизначення. Також, варто зазначити, що Інтернет-спілкування має терапевтичну функцію щодо несамореалізованих людей.

Разом з тим, проблема віртуального спілкування полягає в тому, що користувачі підпадають під конформні впливи інших людей, які використовують це у своїх інтересах. Але цей негативний вплив може бути зменшений виховним впливом батьків та вчителів. Тобто, проблема Інтернет-спілкування є соціально-психологічною, тому що віртуальне спілкування є глобальним психологічним чинником самовизначення особистості користувача у всіх його аспектах.

One Reply to “Куленко О. В. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННІ”

  1. Віртуальне спілкування є невідємною частиною сучасного життя,напевно важко уявити людей яуі не спілкувались у соціальних мережах із своїми знайомими але потрібно пам”тати що ніщо незамінить живого спілкування.

Добавить комментарий