Привольнев М.О. ПОРІВНЯННЯ ТЕСТУ ЗДІБНОСТЕЙ SAT У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США З УКРАЇНСЬКИМ ТЕСТОМ ТЗНК

аспірант І року навчання, Інститут інформатики

Малежик М.П., доктор фізико-математичних наук, професор

Національнийпедагогічнийуніверситетімені М.П. Драгоманова

Київ

З початком впровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання з’явилися потреби в аналізі, вивченні та узагальнені досвіду в галузі освітніх вимірювань засобами тестування інших країн світу. Серед яких треба назвати США, як одну з тих країн де на сьогоднішній день тестова методика виступає як універсальний засіб перевірки знань, умінь, професійної підготовки. Вивчення і аналіз сучасних концепцій оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США, а саме тесту здібностей SAT, дасть нам змогу глибше осмислити стан і перспективи використання тестів здібностей в українських ЗНЗ. Серед основних завдань тесту здібностей SAT можна виділити прогностичну валідність, яка передбачає успішність навчання абітурієнтами в університетах США за результатами тестування.

Не можна говорити про те, що ідеї, які використовуються у тестах здібностей, зокрема у SAT, зовсім не знайомі українським освітянам і розробникам системи ЗНО. В тесті загальної навчальної компетентності (ТЗНК), що розроблений українськими дослідниками передбачається перевірка здібностей до навчання. Цей тест схожий за своєю структурою з американським тестом SAT і так само перевіряє вербально-комунікативні та логіко-математичні здібності. ТЗНК пілотувався протягом 2010-2012 років, тому в Україні про тести здібностей вже відомо не тільки дослідникам, а й тим учням, що проходили такі тести.

Із самого початку проектування системи зовнішнього незалежного оцінювання в Україні ставили за мету створити тест здібностей до навчання у ВНЗ.

Порівнюючи ці обидва тести простежується однакова будова, але завдання, що наповнюють секції різняться.

 1

Рис. 1 – Порівняльна схема тестів ТЗНК та SAT

З поданого рисунку бачимо, що тест ТЗНК має меншу кількість завдань у порівнянні з SAT. Також у ньому менша кількість секцій і відповідно затрачаються менше часу на виконання всього тесту.

Протиставляючизавдання між цими двома тестами видно, що у математичних секціях ТЗНК більша кількість завдань з відкритою відповіддю. Навіть у 6 секції з’являється група завдань (завдання 8-11), що спираються на аналіз інформації. У SAT такі завдання використовувались лише для вербальних секцій.

Вербально-комунікативні секції обох тестів мають такі типи завдань:

–      на перефразування, з вибором більш правильного варіанту заміни фрази у реченні;

–         речення з пропущеними словами;

–         на закінчення речення та логічне завершення тексту;

–         на аналіз джерела інформації.

ТЗНК має більш складні призначення ніж предметні тести, що перевіряють рівень шкільних знань, а саме перевірку навчальної компетентності, а отже у поєднанні містить такі завдання за допомогою яких абітурієнт застосовує здатностіаналізувати, узагальнювати, логічно мислити, виводити свої судження на основі життєвого досвіду.

Висновки. Порівнявши тест ТЗНК з тестом SAT ми бачимо, що досвід американської системи вступу аналізується та досліджується українськими вченими, що говорить про розвиток освітніх вимірювань в Україні. Але суттєві розбіжності властиві, як змісту завдань так і їх послідовності. Актуальним залишається дослідження прогностичної валідності тесту ТЗНК та його подальше вдосконалення.

Список використаних джерел

1. Ломакович С. В, Терещенко В. М. Система вступу до ВНЗ у Сполучених Штатах Америки. // Вісник ТІМО. – 2012. – № 1-2.

2. Раков С.А. Місце тесту академічних здібностей у системі ЗНО. // Вісник ТІМО. – 2008. – № 10. – С.2-3.

3. 54. ТЗНК у системі ЗНО: Аналітичний звіт за результатами першого року педагогічного експерименту. / за ред. С. А. Ракова // Вісник ТІМО. — 2010. — №10. — 48 с.

4. Тест загальної навчальної компетентності // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. —  2010. — № 7. — С. 7 — 39

Добавить комментарий