Навчання учнів і студентів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій

 1. Колосюк А.М. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ
 2. Щербина О.М. ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГЕРІВ У СЕРЕДОВИЩІ POWER POINT
 3. Харченко В.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ. РОБОТА З ПРОГРАМОЮ ПЛАНЕТА GOOGLE ЗЕМЛЯ В ГЕОГРАФІЇ
 4. Бондаренко А.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
 5. Браславська Д. ВИКОРИСТАННЯ POWERPOINT ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «БІОЛОГІЯ»
 6. Усенко В.А. НАВЧАННЯ РОБОТИ З ПОШТОВИМИ КЛІЄНТАМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 7. Юрченко К.В. МУЛЬТИМЕДІЯ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ДОДАТКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 8. Левченко І.Ю. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
 9. Марченко І.А. РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ : «РОБОТА З ЧИСЛОВИМИ ДАНИМИ»
 10. Молчанова М.О. ДО ПРОБЛЕМИ НАЧАННЯ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІА – ОБ’ЄКТАМИ УЧНІВ 8 КЛАСІВ
 11. Сінчук В.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАНЗАКЦІЇ» ПРИ ВИВЧЕНІ ТЕМИ «БАЗА ДАНИХ. СУБД»
 12. Слюсарева Ю.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ
 13. Рєзанова Н.І. РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ УЧНІВ 8-ГО КЛАСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ПРИ РОБОТІ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ
 14. Пустовіт М.В. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ PYTHON ПРИ НАВЧАННІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ІНФОРМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 15. Шевчук С.С. О ПРОБЛЕМАХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
 16. Усатенко Л.В. НАВЧАННЯ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 17. Гусятинська О. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ СЕНСОРНОЇ  ДОШКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
 18. Максименко М.В. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 19. Паршукова А.С. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
 20. Заріцька С.А. РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІКТ
 21. Романюк О.М. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ
 22. Рошка О.Є. НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 23. Дмитрів М.В. ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 24. Бузань Л. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Добавить комментарий