Проблеми інформатизації навчального процесу у середній та вищій школі

 1. Лисокінь М.О. ПРАКТИКА РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ MICROSOFT OFFICE PUBLISHER
 2. Білокінь А.С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ PUBLISHER У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
 3. Романовсьий Б. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ
 4. Приємська І.І. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
 5. Оніщук С.С. НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ЗА РУБЕЖЕМ
 6. Бойко Я.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 7. Голомах А.В. РОЛЬ МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 8. Мандриченко М.С. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
 9. Онуфрієнко Т.С. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
 10. Кубрак А.А. ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
 11. Бойцун В.О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УЧНІВ
 12. Хасанова Ельміра ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА
 13. Янгибаев Гайрат ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТУРКМЕНИСТАНА
 14. Кличев Рустем КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
 15. Найчук ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

 

Добавить комментарий