Проблеми створення і використання педагогічного програмного забезпечення

 1. Чула І.Ю. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PINNACLE STUDIO
 2. Калинич М.М. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОНЛАЙН – СЕРВІСУ PREZI ДЛЯ СТВOРЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ПРEЗEНТАЦІЙ
 3. Бацура С.В. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО – ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДОЛИНИ РІЧКИ ТЯСМИН
 4. Уманська Т.А. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ MAPINFO PROFESSIONAL ТА ГУГЛ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (GOOGLE EARTH) В ТЕМІ «ВНУТРІШНІ ВОДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
 5. Скрипник С.В. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В 6 КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ»
 6. Підгорний О.В. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ
 7. Медведчук Ю.В. ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
 8. Кіріченко О.І. КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАДАЧІ З ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
 9. Яценко Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 10. Гром Т.І. ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Єлісєєва О.В. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ САМОКОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕСТУЮЧИХ ПРОГРАМ
 12. Куріч А.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
 13. Дорожинський С.А. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ GRAN 1 ТА GRAN-2D НА УРОКАХ АЛГЕБРИ
 14. Лимар Ю.В. ПІДГОТОВКА УЧНІВ У 6 КЛАСІ ДО ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ SCRATCH
 15. Роговий А. ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
 16. Лопушан Р. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗРОБКИ КУРСУ З WEB ПРОГРАМУВАННЯ
 17. Данильченко  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 18. Головко І.І., Білозор В.В. ЗАСТОСУВАННЯ GRAN ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ
 19. Джога Д.С. РОЗРОБКА ППЗ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ КОМП’ЮТЕРА
 20. Куріч А.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ  «MAXIMA» НА УРОКАХ  АЛГЕБРИ
 21. Лимар Ю., Незгода М. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Добавить комментарий