Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці

 1. Богославський С.В. “До питання про ANDROID РОЗРОБКИ”
 2. Ткачук В.В. “ДІАГНОСТИКА МАТЕРИНСЬКИХ ПЛАТ”
 3. Джуромська А.О. “ДО ПИТАННЯ ПРО 3D ДРУК ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”
 4. Сивак О. С. “АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ КОПІРАЙТЕРА”
 5. Кравченко М. “ВИКОРИСТАННЯ БЛОГА, ЯК ЗАСОБУ ДОПОВНЕННЯ БАЗОВОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ”
 6. Ткаченко С. В. “ОДНОПЛАТНІ МІКРОКОМП’ЮТЕРИ – ЇХ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
 7. Бондаренко І.С. “ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ”
 8. Криворучко І.І. “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СЬОГОДЕННЯ”
 9. Сімоник Ю.С. “ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ХІМІЇ”
 10. Бекетовський  С. С. “СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CODEIGNITER PHP”
 11. Беримець Ю. Ю. “УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ”
 12. Гайдученко Я. В. “ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ”
 13. Гелдиев Мекан “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАМНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ”
 14. Zhurba L.V “Experience using ICT in e-learning courses”
 15. Голомах А.В. “АНАЛІЗ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯКІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ”
 16. Горносталь Т.А. “ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТІ”
 17. Гошкодер Я.М. “ДОЦІЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУДІО ТА ВІДЕО ЗАПИСІВ НА УРОКІХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ”
 18. Йовченко В. В. “СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОМУ ВИБОРІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ”
 19. Каганенко М.В. “ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СМАРТФОНА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”
 20. Ковальчук Ю.С. “ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ LEARNINGAPPS”
 21. Котик А.С. “РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДІЙСНЕННІ САМОРОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ”
 22. Кректун I. С. “ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ”
 23. Кроть К.І. “ВИКОРИСТАННЯ ТЗН НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ”
 24. Кулик О.А. “ОСНОВИ WEB UI РОЗРОБКИ НА ПЛАТФОРМІ PROMETHEUS”
 25. Кухаренко А.В,. Філєр З.Ю. “ТЕОРІЯ І АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ”
 26. Лавренюк Б. М. “WEB ПРОГРАМУВАННЯ – КРОК У МАЙБУТНЄ”
 27. Лавренюк Б. М. “WEB ПРОГРАМУВАННЯ – КРОК У МАЙБУТНЄ”
 28. Макарова В.В. “ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ”
 29. Малюх Є.В. “ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ”
 30. Мельник С. В. “ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ”
 31. Мельниченко А.Р. “ХМАРНИЙ ОФІС КАФЕДРИ НА БАЗІ СЕРВІСІВ GOOGLE”
 32. Мусаєва А.Е. “СТАН РИНКУ ПРАЦІ ЩОДО ПОТРЕБИ В ІТ-ФАХІВЦЯХ”
 33. Павленко А. В. “ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ”
 34. Деркач М.В. “ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ”
 35. Руда С.І. “ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”
 36. Рябоконь Д. О. “ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНШЕТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ”
 37. Прусенко Ю.С. “МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ”
 38. Бойко І.С. “ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ”
 39. Стеценко А.І. “ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
 40. Строкова М.А. “3-D МОДЕЛЮВАННЯ”
 41. Строкова М.А. “ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI”
 42. Тарликова Ю. О. “ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ”
 43. Тарликова Ю.О. “ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ”
 44. Акчуріна  А. О. “ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХІМІЇ”
 45. Башкарьов В.С. “ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО ДОДАТКУ SWAY В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”
 46. Швець А.С. “ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОХОСТИНГУ YOUTUBE ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ”
 47. Коваль М.П. “МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ЯК СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ-ФІЛОЛОГА”
 48. Кіріченко О. І. “СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ УЧНЯМИ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”
 49. Сабірова Рана “ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ”
 50. Бондаренко Д. А. “ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”
 51. Луценко В. П. “ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС”
 52. Шпетна О.А. “ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ”
 53. Бровко А.Р. “ВИКОРИСТАННЯ ІНТРНЕТ-СЕРВІСІВ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ”
 54. Кузьменко А.М. “МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ”
 55. Щоголева Є. А. “КОГНІТИВНА ГРАФІКА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”
 56. Ященко М. О. “АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ PHPDESIGNER ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ”
 57. Ткаченко С. В. “ДІАГНОСТУВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ”
 58. Уманчик Т.В. “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
 59. Цибенко В.С. “ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО. ЦИФРОВИЙ ЖИВОПИС. ЦИФРОВИЙ АРТ”
 60. Шубенко В.Г. “ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ВИНИКНЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ”
 61. Пиримов Умиджан “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИ”
 62. Гуцол О.І. “СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА”
 63. Войцехівська В.В “ПОРТФОЛІО, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ”
 64. Гурбич Сергій Станіславович “ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 3D ФОНУ В СЕРЕДОВИЩІ PREZI”