Дата зміни інформації: 28.03.2018

Гурбич С.С. “ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ”

III курс, факультет фізики, математики та інформатики

Паршуков С.В., старший викладач

Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини

Умань

Хмарні обчислення (англ. Cloud computing) – це модель забезпечення повсюдного та зручного мережевого доступу на вимогу до загального змісту обчислювальних ресурсів (наприклад, мережі передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів – як разом, так і окремо), які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами  або зверненнями до провайдера [1].

Основними перевагами є: малі обчислювальні потужності ПК (смартфону, планшету); відмовостійкість; певний рівень безпеки; висока швидкість обробки даних; економія на купівлі програм – всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть працювати додатки; всі дані зберігаються в «хмарі».

До основних недоліків відносять: надання хмарної послуги якоюсь компанією, відповідно, збереження призначених для користувача даних залежить від цієї компанії; поява хмарних монополістів; необхідність завжди бути в мережі для роботи; небезпека хакерських атак на сервер (при зберіганні даних на комп’ютері ви в будь-який час можете відключитися від мережі і очистити систему за допомогою антивірусу; можлива подальша монетизація ресурсу – можливо, що компанія в подальшому вирішить брати за послуги плату з користувачів [3].

З точки зору постачальника, завдяки об’єднанню ресурсів і непостійного характеру споживання з боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах; використовуючи менші апаратні ресурси, ніж були потрібні б при виділених апаратних потужностях для кожного споживача, а за рахунок автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів істотно знижуються витрати на абонентське обслуговування [2].

З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги з високим рівнем доступності і низькими ризиками непрацездатності, забезпечити швидке масштабування обчислювальної системи завдяки еластичності без необхідності створення, обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури [2].

Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і підтримкою різного класу термінальних пристроїв (персональних комп’ютерів, мобільних телефонів, інтернет-планшетів).

Обов’язкові характеристики хмарних обчислень: самообслуговування на вимогу (self service on demand), споживач самостійно визначає і змінює обчислювальні потреби, такі як серверний час, швидкості доступу та обробки даних, обсяг збережених даних без взаємодії з представником постачальника послуг, універсальний доступ по мережі, послуги доступні споживачам через мережу передачі даних незалежно від використовуваного термінального пристрою; еластичність; послуги можуть бути надані, розширені, звужені в будь-який момент часу, без додаткових витрат на взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному режимі; облік споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна здатність, кількість користувачів, кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам послуг [4].

Хмарні технології – це сервіси, які відкривають нові горизонти і значно спрощують життя, але вимагають виконань правил безпеки. При роботі з хмарними сервісами не відміняється створення резервних копій важливих документів. Що стосується конфіденційних даних – то зберігати їх у не зашифрованому вигляді в «хмарах» не рекомендується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Архіпова Т. Л. Використання «хмарних обчислень» у вищій школі / Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 17. – С. 99 – 108.
  2. Воронкін О.С. Основи використання інформаційно комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі: навч. посіб. / О.С. Воронкін. – Луганськ: ЛДІКМ, 2011. – 156 с.
  3. Застосування хмарних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nachasi.com/2017/10/12/cloud-usage/
  4. Облачные вычисления [Електронний ресурс]. – 2018.
  5. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/Облачные вычисления

2 Replies to “Гурбич С.С. “ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩ””

    1. Все залежить від компанії, яка надає хмарні послуги. Як правило, надавачі хмарних послуг зберігають дані користувача в декількох датацентрах. Навіть вихід з ладу одного з датацентрів ,внаслідок стихійного лиха або інштх катаклізмів , ніяк не зашкодить роботі інших та не призведе до втрати ваших даних.

Добавить комментарий