Паршуков Сергій Васильович

Паршуков С.В.
Посада   Старший викладач
Наукові ступені і звання    
Дисципліни, які викладає   Інформаційна культура студента, Основи інформатики та ОТ, Адміністрування комп’ютерних мереж
В університеті працює   з 1996 р.
  Контакти   (04744) 5-31-62,

ps73v@ukr.net

Google Академія

БІОГРАФІЯ

Народився 7 серпня 1973 року в м. Умань.

Освіта:

Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини в 1995 р. (факультет загально-технічних дисциплін, присвоєна кваліфікація: вчитель праці і фізики).

Основні публікації:

1. Паршуков С.В. Особливості вивчення техніко-технологічних застосувань фізики в умовах гуманізації і демократизації навчання в основній школі // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі. – Зб. статей / Редколегія: С.П. Величко (наук. ред.) та ін. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2000. – С. 99-102.
2. Паршуков С.В. Про формування інтересу до техніко-технологічних застосувань фізики в учнів основної школи // Збірник наукових праць/ голов. ред. В. Г. Кузь. – К.: Наук. світ, 2000. – С. 189–194.
3. Паршуков С.В. Новітні технології як чинник оновлення змісту прикладних застосувань фізики в основній школі // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск/ В.Г. Кузь (гол.ред.) та інші. – К.: Наук. світ, 2001. – С. 73-77.
4. Паршуков С.В. Теоретичні засади інтеграції елементів фізичних і астрономічних знань в загальноосвітній школі // Наукові записки. – Випуск 51. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка. – 2003. – Частина 1. С.47-53.
5. Паршуков С.В. Використання інформаційних технологій в лабораторному практикумі з молекулярної фізики // Фізика. Нові технології навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 5. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2007. – 142 с.

Добавить комментарий