Навчальна література

Інформаційна культура студента

 1. Хмельницький О.О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи К.:КНТ, 2007.- 193 с.
 2. Хмельницький, О. О. Інформаційна культура підготовка кадрів до інформаційної роботи К. : КНТ, 2007. – 197, [3] с. http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42494 9.pdf
 3. уклад. Паршуков С.В      Інформаційна культура Умань, 2012.- 127 с
 4. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи Умань: ПП Жовтий, 2009,- 236 с.
 5. Пасмор Н.П. Бібліотечно- інформаційне забезпечення самостійної роботи студента К.: «Кондор», 2006. – 127 с.
 6. Пасмор, Н. П. Бібліотечно- інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів       К. : Кондор, 2007. – 112, [4] с. http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42512 l.pdf

Інформаційні системи 

 1. За ред. В.Ф.Ситника Основи інформаційних систем     К.: КНЕУ, 2001.-420с.
 2. уклад. Троян С.О. Інформаційні системи Умань, 2012,- 125 с-
 3. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група BHV. 2005.-352 с.
 4. Катренко А.В.    Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації      Львів: Новий світ, 2003.-424 с.     12
 5. Рамський Ю.С.   Вивчення інформаційно- пошукових систем мережі інтернет           К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 59 с.
 6. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах  К.: Фенікс, 2010,- 235 с.
 7. Балик Н.Р. Бази даних MySQLТернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 158 с.
 8. Рамський Ю.С.   Проектування й опрацювання баз даних Тернопіль: Навчальна книга— Богдан, 2005.- 115 с.

Комп’ютерне моделювання  

 1. Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 208 с.  1
 2. Дудик М.В. Хазіна С.А.  Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних програмах Умань:АЛМІ, 2012.- 92с
 3. Дудик М.В. Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах  Умань: АЛМІ, 2008. – 92 с.
 4. Дудик М.В. Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах   Умань: АЛМІ, 2007. – 69 с.
 5. За ред. М.Г. Поповича    Електромеханічні системи та електропроводи      К.: Либідь, 2005.-680 с.
 6. Попович М.Г.   Теорія автоматичного керуванняК.: Либідь, 2007.-656 с.

ТЗН. НІТ та ТЗН

 1. Кол. авт.: П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк  Сучасні інформаційні засоби  К.: Освіта України, 2007,- 534 с.
 2. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання.  К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 3. Гороль П.К.  Методика використання технічних засобів навчання К.: Освіта України, 2007,- 256 с.
 4. Гуревич Р.С. Інформаційно- телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях К.: Освіта України, 2006,- 389 с.
 5. Стеценко В.П. Створення та підтримка персонального освітянського сайту Умань: Візаві, 2011.- 107 с.
 6. Морзе Н.В.  Основи інформаційно-комунікаційних технологій  К.: BHV, 2007,- 350 с.
 7. Сокол І.М. Технологія Веб 2.0: сайти, блоги, фотосервіси, карти знань К.: Шкільний світ, 2011,- 125 с.
 8. Лапінський В.В. Мультимедійна дошка К.: Шкільний світ, 2011,- 123 с.      Архітектура комп’ютера та його БПЗ
 1. Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 264с.
 2. Операційні системи: навч.посібник / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. – 432с.
 3. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576с.:іл
 4. Мельник А.О.     Архітектура комп’ютера                Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.- 468 с:
 5. Дем’яненко В.     Комп’ютер. Апаратна частина: конфігурація, вибір             К.: Шкільний світ, 2009.- 124 с.
 6. Рябенький В.М.  Цифрова схемотехніка    Львів: Новий світ – 2000, 2011,- 736 с.
 7. Зелинский С.З.   Знциклопедия    X.; Бєлгород: Клубперсональногокомпьютера     СемейногоДосуга, 2011.-351 с.
 8. Зелинский С.З.   Знциклопедия персонального компьютера  X.; Бєлгород: Клуб СемейногоДосуга, 2010.- 351 с.
 9. Крейнак Д.  Персональный комп’ютер М.: АСТ-Астрель, 2004.-367 с.
 10. Леонтьев В.П.     Новейшая знциклопедия: персональный компьютер 2008  М.: ОЛМА Медиагрупп, 2008.-958 с.
 11. Пасічник О.В.     Веб-дизайн   Львів: Магнолія – 2006, 2010,- 518 с.

Інформатика та інформаційно- комунікаційні технології

 1. Дибкова Л.М.     Інформатика і комп’ютерна техніка К.: Академвидав, 2011,- 464 с.
 2. Селедзінський І.Ф., Василенко Я.П.    Основи Інформатики    Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2007. – 157 с.
 3. Войтюшенко Н.М.   Інформатика та комп’ютерна техніка    .К.: Академія, 2006. – 367с.
 4. Войтюшенко, Н. М.  Інформатика і комп’ютерна техніка   К. : Академія, 2006. – 367, [1] с.    http://udpu.o rg.ua/libraryfiles/42045 2.pdf
 5. Малишевський О.В., Колмакова В.О.Інформатика Умань: Візаві, 2011.- 201 с.
 6. Макарова М.В.  Інформатика та комп’ютерна техніка        Суми:Університетська книга, 2008,- 667 с.
 7. Наливайко Н.Я. Інформатика    К.: Центр учбової літератури, 2011 .-576 с.

Основи комп’ютерних мереж та систем

 1. Буров Є.В    Комп’ютерні мережі.   К.: Ліра-К, 2010.-262с
 2. Уклад. С.О. Троян      Комп’ютерні мережі, Інтернет    Умань: УДПУ, 2012.- 128 с.
 3. Зайченко Ю.П.   Комп’ютерні мережі   К.: Слово,2003.-256с
 4. Глинський Я.М. Інтернет: мережі, HTML і телекомунікації   Львів: СПД Глинський, 2009.- 238 с.
 5. Самсонов В.В.   Методи та засоби інтернет-технологій   Ужгород: Компанія СМІТ, 2008. – 262 с.
 6. Левченко О.М.   Основи Інтернету   К.: Видавнича група BHV, 2009,- 285 с.

Педагогіка

 1. Кузьмінський А.І.   Педагогіка   К.: Знання, 2007.-447 с.
 2. Фіцула М.М.    Педагогіка     Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008,- 230 с.
 3. Фіцула М.М.      Педагогіка    К.: Академвидав, 2009,- 559 с.
 4. Фіцула М.М.  Педагогіка Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.- 230 с.
 5. Зайченко І.В.      Педагогіка     К.: Освіта України, 2006.-528с.
 6. Волкова Н.П.      Педагогіка     К.: Академвидав, 2009.-615 с.
 7. Вишневський О. Теоретичні основи української педагогіки   К.: Знання, 2008,- 566 с.
 8. Вишневський 0. Теоретичні основи української педагогіки  Дрогобич: Коло, 2006.-566 с.
 9. ЯрошинськаО.О.  Загальні основи педагогікиУмань: ПП Жовтий, 2011,- 163 с.
 10. Косенко Ю.М.  Загальна педагогіка Маріуполь: Новий світ, 2008,- 277 с.
 11. Пальчевський С.С.  Педагогіка    К.: Каравела, 2007,- 575 с.
 12. Кузьмінський А.І.   Педагогіка у запитаннях і відповідях  К.: Знання, 2006.- 311 с.
 13. Омельяненко С.В  Педагогічна мудрість віків К.: Знання, 2009.-411 с.

Вища освіта України і Болонський процес      

 1. Стеценко Н.М. Вища освіта України і Болонський процес:посібник/укл.Н.М.Стеценко.- Умань: Видавничо-поліграфічний центр«Візаві», 2012. – 180с.

Математична логіка та теорія алгоритмів

 1. Прийма С.М. Математична логіка і теорія алгоритмів: Навчальний посібник – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД»,2010. – 196 с.
 2. Комп‘ютерна дискретна математика: Підручник/ М.Ф.Бондаренко, Н.В.Білоус, А.Г.Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.
 3. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика: Підручник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 319с. – Бібліогр.:с.318
 4. Дискретна математика: Підручник/ Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков;За ред. В.Є.Ходакова.-2-е вид., переробл. і допов. – К.:Вища шк.,2007.-383с.:іл.
 5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 2000. – 960с.,263 ил.
 6. Матвієнко М.П. Комп’ютерна логіка – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 264с.
 7. Кужель О.В.    Елементи теорії множин і математичної логіки     К.: Радянська школа, 1977,- 157 с.
 8. Никольская И.Л.     Математическая логикаМ.: Высшая школа, 1981,- 127 с.
 9. Караванова Т.П.   Інформатика: Методи побудови алгоритмів та їх аналіз.  К.: Генеза, 2007,- 206 с.
 10. Столяр А.А.  Злементарное введение в математическуюлогику М.: Просвещение, 1965,- 162 с.

Адміністрування комп’ютерних мереж

 1. Рамський Ю.С.   Адміністрування комп’ютерних мереж і систем   Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2010.- 194 с.
 2. Гук М.   Локальные сети Novell    СПб.: Питер, 1996.- 288 с.
 3. Платт Д.С. Знайомство с Microsoft NET М.:Русскаяредакция, 2001.-218с
 4. Франклин К. VB. NET для разработчиковМ.; СПб.; К.: Вильямс, 2002.-266 с.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

 1. Ярощук Л.Г.   Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти    К.: Слово, 2010,- 296 с.
 2. Крокер Л.    Введение в классическую и современнуютеориютестов    М.: Логос, 2010,- 667 с.
 3. Лукіна Т.  Моніторинг якості освіти. Теорія і практика  К.: Шкільний світ, 2006.- 126 с:
 4. Приходько В.М.   Моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу   X.: Основа, 2007,- 143 с.
 5. Биков В.Ю.   Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологійК.: Педагогічна думка, 2008.- 127 с.
 6. Островерхова Н.  Технології контрольно- аналітичної діяльності завуча К.: Шкільний світ, 2007,- 119 с.

Вибрані питання з інформатики та інформаційно- комунікаційні технології

 1. Дибкова JI.M.     Інформатика і комп’ютерна технікаК.: Академвидав, 2011,- 464 с.
 2. Кудрявцев Е.М. Компас -3D V8: наиболее полноеруководство: для Windows NT/2000 ХР    М.: ДМК Пресс, 2006,- 927 с.
 3. Бондаренко М.Ф.  Операційні системи X.: Компанія СМІТ, 2008.-432 с.
 4. Габрусєв В. Ю.  Основи операційних систем: Ядро, процес, потік  Тернопіль: Богдан, 2007.-94 с
 5. Глинський Я.М. Linux- практикум з інформатики Львів: СПД Глинський, 2004. – 243 с.
 6. Маккормик Д.    Секрети работы WINDOWS, WORD, EXCEL  X.; Бєлгород: Книжньїй клуб, 2008. -238 с.

Мови програмування

 1. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет: Мережі, НТМLі телекомунікації: Навч.посібник. Самовчитель. – 6-те вид., доп.таоновл. – Львів: ПСД Глинський, 2009. – 240 с.
 2. Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаенко О.Ю. Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 200 с.
 3. Колмакова В.О., Хазіна С.А. Мови програмування. Змістовий модуль: Основи програмування в середовищі Delphi

Основи інформаційних технологій та ТЗН

 1. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с
 2. Дибкова Л.М. Інформатика та компютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів, – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с.

Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

 1. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
 2. Информатика для юристов и экономистов./ Под ред. С.В.Симоновича. – СПб: Питер, 2007. – 688 с.
 3. Меняев М.Ф. Информатика и основы программирования. – М.: Омега–Л, 2006. – 458 с.
 4. Ветров С.И. Операционная система Microsoft Windows XP. – М.:СОЛОН-Р, 2002. – 560 с.

Інформатика

 1. Глинський Я.М., Анохін В.С., Ряжська В.А. Паскаль. TurboPaascal і Delphi. Навч. посіб.10-те вид.,без змін. – Львів: СПД Глинський, 2009. – 192 с.
 2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. –  К.: Академія, 2007. – 416 с.
 3. Дудик М.В., Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. Основи програмування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних та індустріально-педагогічних спеціальностей. – К.: Міленіум, 2005. – 168 с.
 4. Інформатика та комп’ютерна техніка За ред. М.Є. Рогози. –  К.: Академія, 2006. – 367 с.
 5. Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”,2002. – 704с.(Альма-матер)
 6. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика. – Львів: Новий світ, 2004.-304с.
 7. Малишевський О.В., Колмакова В.О. Інформатика. Змістові модулі : Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система. Операційні системи. Інформаційні технології опрацювання текстів, графіки, таблиць : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2011. – 201 с
 8. Руденко В.Д. Бази даних в інформаційних системах. Навч. посібник для студентів педагогічних університетів К.: Фенікс, 2010. – 240с
 9. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с.
 10. Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання: Навчальний посібник. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – 208 с., іл.
 11. Томашевський В.М. Моделювання систем К.: Видавнича група ВНV. 2005. – 352 с.

Технічні засоби корекційного навчання

 1. Стеценко В.П.   Створення та підтримка персонального освітянського сайту     Умань: Візаві, 2011.- 107 с.
 2. Балик Н.Р. Технології ВЕБ 2.0 в освіті Тернопіль: Богдан, 2011,- 127 с.

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий