Бондаренко Тетяна Володимирівна

 

Бондаренко
Посада   доцент
Наукові ступені і звання   Кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає   Управління інформаційними зв’язками, Педагогіка, Інформаційно-комунікаційні засоби навчання, Нові інформаційні технології навчання, Інформаційна культура студента
В університеті працює   З 2002 року
Контакти    tanyabond2006@gmail.com   http://kraeznavstvo.at.ua/

Google Академія

БІОГРАФІЯ

Народилася 17 cічня 1979 року, м.Умань, Черкаської області.

У 1996 році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який закінчила у 2001 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (обслуговуюча праця) і фізика», а у 2002 році здобула диплом магістра педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика». З 2002 по 2003 працювала лаборантом комп’ютерного класу економічного факультету, з 2006 по 2007 рр. на посаді викладача кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2007 році вступила до аспірантури цього ж вузу за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2012 році захистила дисертаційне дослідження на тему: «Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства».

З 2012 року працює на посаді старшого викладача кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бондаренко Т.В. є автором більше 20-ти наукових та науково-методичних друкованих праць, серед яких колективні монографії, методичні посібники, статті.

Основні публікації:

1. Інтегративна технологія використання педагогічного краєзнавства у дисциплінах гуманітарного циклу : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2009. – 160 с.

Статті у наукових фахових виданнях

2. Бондаренко Т. В. Історичні аспекти розвитку краєзнавчої діяльності в Україні / Т. В. Бондаренко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – К. : Міленіум, 2006. – Ч. 2. – С. 34–39.

3. Бондаренко Т. В. Соціалізація особистості студента як психолого-педагогічна проблема / Т. В. Бондаренко // Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології : теоретичний та науково-методичний часопис. –– К. : Гнозис. – 2008. – Т.1. – С. 247–253.

4. Бондаренко Т.В. Ціннісні орієнтації студентської молоді в процесі засвоєння краєзнавчих знань / Т. В. Бондаренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 54. – С. 272–276.

5. Бондаренко Т. В. Сучасні тенденції навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу / Т. В. Бондаренко // Вища освіта України. – К. : Гнозис, 2009. – № 3 (Дод. 1). Тем. вип. «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології». – С. 345–348.

6. Бондаренко Т. Невтомний народник Ничипір Якович Григоріїв / Тетяна Бондаренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – Вип. 32. – С. 158–163.

7. Бондаренко Т. В. Поради О. А. Захаренка у сучасному вимірі / Т. В. Бондаренко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Спецвипуск. Ч. 2. – Черкаси : Видавництво ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2010. – С. 94–98.

8. Бондаренко Т. Розвиток краєзнавства за радянської доби / Тетяна Бондаренко // Історико-педагогічний альманах. – 2010. – № 2. – С. 36–39.

Тези доповідей та матеріали конференцій

9. Бондаренко Т. В. Значення та перспективи педагогічного краєзнавства у підготовці спеціалістів педагогічного вузу / Т. В. Бондаренко // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 20-22 листопада 2009 р. «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив». – К. : ТК МЕГАНОМ, 2009. – Ч. I. – С. 22–23.

10. Бондаренко Т. В. Стратегія педагогічного краєзнавства в умовах глобалізації суспільства / Т. В. Бондаренко // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур. – Одеса : ВМВ, 2010. – Ч. І. – С. 27–28.

Інші публікації

11. Бондаренко Т. В. Золота підкова Черкащини / Т. В. Бондаренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Травень (№ 20). – С. 13–19.

Добавить комментарий