Дата зміни інформації: 27.11.2017

Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.


Страниц: [1]
Автор Тема: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
GoogleUser-
17
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:16

Сьогодні ми живемо у час високих технологій. Людина та техніка знаходяться в тісній взаємодії, що вимагає від нас досконалих та водночас простих знань. Інформаційні та іноваційні технології тісно проникли в усі прошарки нашого життя, в тому числі і в освіту. Так, використання інформаційно-комунікативних технологій, в навчальному процесі є актуальною проблемою в сучасній освіті. Учитель сьогодні повинен володіти сучасними методиками та новітніми , освітніми технологіями і, в першу чергу, для того, щоб говорити з дитиною на одній мові.
Використання іноваційних технологій допомагає вчителю не тільки більш раціонально використовувати свій час для підготовки до уроку, а й допомагає по-новому організувати навчальний процес, зробити уроки цікавішими і ефективніше. Тепер навчальний процес спрямований на розвиток логічного мислення, уяви та самостійності. Для того щоб підвищити інтерес учнів до навчального предмета вчитель може показати фотографії, презентації, використовувати комп'ютерні ігри, вікторини та навчальні програми для закріплення пройденого матеріалу. Включення учнів в проектну діяльність з використанням ІКТ виховує культуру мови, а також сприяє розвитку творчого потенціалу дитини.
З використанням ІКТ дитина підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, а також культури . Також - розвиток мовної компетенції учнів як здатності управляти мовною діяльністю. Це вміння грунтується на лексичних, граматичних навичках. За допомогою ІКТ відбувається формування мовленнєвих умінь, тобто навчання аудіювання, письма та читання. Тут на допомогу вчителю приходить презентація, яка забезпечує зацікавленість учнів. Ще більший інтерес можна викликати, запропонувавши учням підготувати презентацію до уроку. Уроки іноземної мови із застосуванням ІКТ відрізняються, в першу чергу, своєю ефективністю і різноманітністю, що відкриває вчителю величезні можливості. Так, комп'ютерні навчальні програми дозволяють тренувати різні види мовної діяльності, сприяють формуванню лінгвістичних особливостей.
Використання ІКТ в освіті є одним з найважливіших напрямків розвитку інформаційного суспільства. Система освіти сьогодні розвивається у дуже швидкому темпі. Отже, школа повинна формувати в учнів нові навички , такі як:
 уміння адаптуватися і знайти себе ;
 вміння самостійно збирати інформацію, аналізувати, узагальнювати і передавати її іншим людям;
 освоювати нові технології.
Вивчення та застосування ІКТ в навчальному процесі дозволяє отримати учням навички та кваліфікації, необхідні для життя . ІКТ є ефективним інструментом для розвитку нових форм і методів навчання, що підвищують якість освіти.
Принципова відмінність системи навчання c застосуванням ІКТ від традиційної полягає в її технологічній базі, в реалізації високого потенціалу комп'ютерних і комунікаційних технологій. Це дозволяє вирішити такі питання в освіті, як:
 підвищення якості освіти;
 збільшення ступеня доступності освіти;
 підвищення економічного потенціалу в країні за рахунок зростання освіченості населення;
Завдання вчителя нового покоління полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість, також активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземної мови.
Сучасні технології - без сумніву, відіграють велику роль у вивчені іноземних мов. Комп’ютер , без сумніву, граю важливу роль у цьому всьому. Це засіб, що використовується вчителем у навчальному процесі, який може виконувати різноманітні функції в процесі навчання іноземним мовам.
Тут і випливає питання, що ж таке комп’ютер, та як він впливає на наше життя? Отже, комп’ютер - це засіб, який ділиться на:
 засіб тренування;
 засіб створення текстів на мові, що вивчається;
 засіб обробки і зберігання статистичної інформації про навчальну діяльність;
 засіб комунікації з носіями мови в системі електронної пошти та ін.
Основними напрямками використання ІКТ вчителями іноземної мови є:
 мультимедіа-уроки
 тестування на комп'ютерах.
 дистанційні олімпіади.
 телекомунікаційні проекти.
 проектна діяльність.
Однією з можливостей використання мультимедійних технологій на уроці є мультимедійна презентація з яскравими ілюстраціями, відео кліпами, звуком.
Застосування комп'ютерних презентацій в навчальному процесі дозволяє засвоїти навчальний матеріал учням і проводити заняття на якісно новому рівні, використовуючи замість дошки проектування слайд-фільмів і опорних таблиць з екрану комп'ютера на великий настінний екран.
Презентація дозволяє впливати відразу на кілька видів пам'яті:
 зорову;
 слухову;
 емоційну;
 моторну.
Ефективність впливу навчального матеріалу на учнів багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим і сприяє інтенсивному процесу його засвоєння. Комп'ютерні презентації дозволяють акцентувати увагу учнів на новий матеріал.
Використовувати презентацію в навчальному процесі можна на різних етапах уроку, при цьому суть її як наочного засобу залишається незмінною, змінюються лише її форми, в залежності від поставленої мети її використання.
Таким чином, використання ІКТ на уроці не тільки допомагають краще засвоїти матеріал предмета, а й підвищити інтерес учнів. Допомагає підвищити успішність з даного предмету. Інформаційно - комунікативні технології сприяють розвитку навичок самостійної роботи, а також роботи в групі. Однак на ефективність застосування даних технологій впливає грамотне володіння вчителем методикою роботи з ІКТ.
Я вважаю, що сучасний учитель просто зобов'язаний в повній мірі використовувати всі ті можливості, які надають нам сучасні комп'ютерні технології. Проте, вчитель не повинен забувати про те, що урок з використанням ІКТ це не просто показ наочного матеріалу, це справжній повноцінний урок, який вимагає і складання технологічних карток, і вибору засобів навчання, і дотримання основних дидактичних принципів.

GoogleUser-
15
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:35

Доброго дня! Ваша стаття не зрозуміла! Ви зазначили тему: "Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови" і пишите про це в загальному! Як на мене, ваша тема нерозкрита! Можете навести приклади інноваційних технологій!

Angela-
Petrova
Новачок
Сообщения: 12
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:36

Чи хотіли б ви повернутися до тодішніх стандартів навчання? Що на вашу думку краще, жити в комп'ютеризованому суспільстві чи все таки притримуватися тодішніх стандартів?

GoogleUser-
14
Новачок
Сообщения: 12
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:36

Надзвичайно цікава стаття, але перепрошую, як на мене у вашій статті не надто багато конкретики, саме тому, вкажіть, будь ласка, деякі практичні приклади використання ІКТ на уроках( з шкільної практики, або з власного досвіду). Дуже цікаво буде почути вашу відповідь, а точніше прочитати ахахах)))))))

GoogleUser-
17
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:39

Доброго дня! Дякую за відгук. У своїй статті я розповідала про використання мультимедійних презентацій, як новітнього виду іноваційних технологій. На мою думку використання мультимедійних презентацій розвиває в учнів візуальну уяву, коли вони переглядають слайди. Презенатції представлені яскравими ілюстраціями, звуковими кліпами.

GoogleUser-
17
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:44

Дякую за відгук! На мою думку краще жити в компютеризованому світі. Тому що зараз виникло та існує різноманітні види технологій, які роблять наше життя легше. Компютерні технології покращують наше життя, нам легше вивчати новий матеріал. коли ми хочемо знайти якусь інформацію ми незвертаємось до книг, ми всю потрібну інформацію шукаємо у інтернеті. Також за допомогою різних програм нам легше виконувати різні види завданб, на які раніше у нас йшло дуже багато часу. А зараз ми виконуємо дані завдання дуже швидко.

GoogleUser-
14
Новачок
Сообщения: 12
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:45

Додайте більше прикладів!!!!!!!!!

GoogleUser-
17
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:48

Доброго дня! Дякую за відгук. Як я зазначала у своїй статті, що вчитель можу використовувати мультимедійні презентації, різноманітні онлайн тести, дистанційні олімпіади. Я мала можливість відвідувати різні уроки, та мала можливість побачити різноманітні види іноваційних технологій , які використовув вчитель. вона використовувала мультимедійні презентації, показувала дітям різні види мультиків, які стосувалися даної теми. також проводила з ними різні фузкультхвилинки з використанням іноваційних технологій.

GoogleUser-
17
Новачок
Сообщения: 11
Сообщение Ответ на: Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
 May 15, 2018, 16:50

Добре, також вчитель може проводити онлайн тести, ігри, використовувати мобільні телефони та різноманітні програми. Щоб покращити знання англійської мови.

Страниц: [1]


Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.33.3 ; Страница загружена за 0.997 секунд.