Дата зміни інформації:

 Штат кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
 


ПІБ: Медведєва Марія Олександрівна
Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат педагогічних наук, доцент
Посада: завідувач кафедри
Електронна пошта: m.o.medvedeva@udpu.edu.ua
Web of Science  | Google Scholar |  ORCID iD | Scopus
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate

 


ПІБ:
Ткачук Галина Володимирівна
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Посада: професор кафедри
Електронна пошта: tkachuk.g.v@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD | Scopus
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 
Сфера наукових інтересів: використання освітніх вебресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики, реалізація мобільного навчання, впровадження технологій QR-кодів та доповненої реальності в освітній процес, хмарні технології, STEM-освіта

 


ПІБ:
Коцур Віталій Вікторович
Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор
Посада: професор кафедри
Електронна пошта: uhsp.edu@gmail.com
Web of Science | Google ScholarORCID iD
Сфера наукових інтересів:
національні меншини України, етнонаціональна політика, міжнародна та національна безпека, конфлікти на пострадянському просторі, освітній менеджмент

 


ПІБ:
Спірін Олег Михайлович
Науковий ступінь, вчене звання: 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України
Посада: 
професор кафедри
Електронна пошта: spirin@iitlt.gov.ua

Web of Science Google Scholar  ORCID iD | Scopus
Особистий блог | ResearchGate

 


ПІБ: Авраменко Олег Борисович
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Посада: професор кафедри
Електронна пошта: aaaooobbb3@gmail.com
Google Scholar | Scopus

 


ПІБ:
Подопригора Наталія Володимирівна
Науковий ступінь, вчене звання: 
доктор педагогічних наук, професор
Посада: 
професор кафедри
Електронна пошта: npodoprygora@ukr.net
Google ScholarORCID iD
Scopus ResearchGate 

 

ПІБ: Стеценко Володимир Петрович
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри
Електронна пошта: stetsenko_v@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD 
Scopus | Особистий сайт | DSpace 

 

ПІБ: Бондаренко Тетяна Володимирівна
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри
Електронна пошта: bondarenko@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD | Scopus
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 


 
ПІБ: Жмуд Оксана Василівна
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри
Електронна пошта: zhmud@udpu.edu.ua
ScopusGoogle ScholarORCID iD | DSpace
 


ПІБ: Шуляк Андрій Сергійович
Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософії (PhD)
Посада: старший викладач
Електронна пошта: shulakmaster@gmail.com
Web of Science | Google Scholar
ORCID iD | DSpace


 


ПІБ:
Паршуков Сергій Васильович
Посада: старший викладач
Електронна пошта: s.v.parhukov@udpu.edu.ua
Google ScholarORCID iD
Особистий сайт | DSpace 


 


ПІБ: Паршукова Леся Миколаївна
Посада: старший викладач
Електронна пошта: parhukova@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD
Особистий сайт | DSpace
Сфера наукових інтересів:
педагогічна інноватика, креативні методики викладання інформатики, розробка та впровадження інтерактивних дидактичних матеріалів з інформатики

 


ПІБ: Колмакова Віра Олексіївна
Посада: старший викладач
Електронна пошта: kolmakova@udpu.edu.ua
Web of Science Google Scholar | ORCID iD | Scopus
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 

Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій у викладанні інформатичних дисциплін, інклюзія в освіті, цифрова компетентність, математичне моделювання. Віра Колмакова є інструктором мережевої академії CISCO, членом Українського товариства механіків руйнування матеріалів та членом громадської організації «Інноваційні обрії України»

 


ПІБ: Ковтанюк Максим Сергійович
Посада: викладач
Електронна пошта: maksym-kovtanyuk@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 


 


ПІБ: 
Криворучко Інна Ігорівна
Посада: 
викладач
Електронна пошта: i.kryvoruchko@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 
Сфера наукових інтересів:
інформатика, дослідницька компетентність, хмарні та мобільні технології, цифрові технології, графічний дизайн, візуалізація освітнього контенту

 


ПІБ: Тітова Любов Олександрівна
Посада: викладач
Електронна пошта: l.o.titova@udpu.edu.ua
Web of Science | Google ScholarORCID iD
Особистий сайт | DSpace | ResearchGate 

Сфера наукових інтересів: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, інформаційно-цифрова компетентність, технологія гейміфікації, ігрові освітні сервіси, інтерактивізація освітнього процесу

 


ПІБ: Джога Дмитро Сергійович
Посада: викладач
Електронна пошта: dzhoha@udpu.edu.ua
Google ScholarORCID iD | DSpace
Сфера наукових інтересів: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, компетентнісний підхід у викладанні інформатики

 


ПІБ: Дякон Віталій Миколайович
Посада: інженер-програміст

 


ПІБ: Осіпенко Володимир Юрійович
Посада: інженер-програміст
Електронна пошта: ffmiosipenkoviu00@udpu.edu.ua

 


ПІБ: Ямковенко Владислав Олександрович
Посада: інженер-програміст
Електронна пошта: vladyslav.yamkovenko@udpu.edu.ua
Google Scholar | DSpace