Графік роботи наукових гуртків на 2017-2018 н.р.

№ п/п
Назва
гуртка
Навчальна дисципліна/
напрям/ спеціальність
Керівник
Кількість студентів в гуртку
1 Вибрані питання з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем Архітектура комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем/ спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Троян С. О.

Колмакова В. О.

10
2 Методичні аспекти навчання інформатики Методика навчання інформатики/  014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Жмуд О. В.

Паршукова Л. М.

10
3 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж Основи комп’ютерних мереж та систем/ спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика) Паршуков С. В.

Ліщук Р. І.

7
4 Реалізація мети освіти в умовах реформування освітньої системи Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти/

напрям підготовки

6.040302 Інформатика*

Стеценко Н. М. 10
5 Використання сучасних мультимедійних та мережних технологій для створення мультимедійних засобів навчання Інформаційно-комунікаційні технології в галузі/ напрям підготовки:

6.040302 Інформатика*,

6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*

Стеценко В. П.

Бондаренко Т. В.

10
6 Використання інструментів SAS on Demand в освіті, науці та бізнесі Комп’ютерне моделювання/ напрям підготовки

6.040302 Інформатика*

Медведєва М. О. 7

Добавить комментарий