Дата зміни інформації:

Анкети

Анкети для опитувань ОС «Бакалавр»

Анкета для роботодавців

Анкета щодо визначення рівня навантаження студентів за ОП «Середня освіта (Інформатика)»

Анкета щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання

Анкета щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу

Анкета щодо рівня задоволеності практичною підготовкою (навчальна та виробнича практики)

Анкета щодо рівня задоволеності освітнім середовищем та матеріально-технічними ресурсами ЗВО

Анкета щодо оцінювання рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в УДПУ імені Павла Тичини

Анкета щодо визначення рівня можливостей реалізації права на вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії

Анкета щодо рівня задоволеності практичною підготовкою (технологічна практика)

Аналіз результатів анкетування ОС «Бакалавр»

Аналіз результатів анкетування роботодавців

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо  рівня навантаження студентів за ОП «Середня освіта (Інформатика)»

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання

Аналіз анкетування щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо задоволеності практичною підготовкою (навчальна та виробнича практики)

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності освітнім середовищем та матеріально-технічними ресурсами ЗВО

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо  рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в УДПУ імені Павла Тичини

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо визначення рівня можливостей реалізації права на вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності практичною підготовкою (технологічна практика)

Анкети для опитувань ОС «Магістр»
Аналіз результатів анкетування ОС «Магістр»

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо  рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в УДПУ імені Павла Тичини

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо визначення рівня можливостей реалізації права на вибір навчальних дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії

Аналіз анкетування щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо  рівня навантаження студентів за ОП «Середня освіта (Інформатика)» ОС «Магістр»

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності практичною підготовкою

Аналіз анкетування здобувачів ВО щодо рівня задоволеності освітнім середовищем та матеріально-технічними ресурсами ЗВО

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти щодо чіткості і зрозумілості критеріїв оцінювання результатів навчання за ОП «Середня освіта (Інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти