Дата зміни інформації: 28.10.2019

Наукова діяльність кафедри

Загальнокафедральна наукова тема «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів»

На кафедрі навчаються і працюють аспіранти, докторанти та здобувачі зі спеціальностей:

 • 13.00.01 –  Теорія і історія педагогіки
 • 13.00.02 –  Теорія та методика навчання  (технічні дисципліни)
 • 13.00.04 –  Теорія та методика професійної освіти
 • 13.00.07 –  Теорія і методика виховання
 • 05.13.05 –  Комп’ютерні системи та компоненти
 • 05.13.06 –  Інформаційні технології
 • 05.23.01 –  Будівельні конструкції, будівлі та споруди

За спеціальністю 13.00.01 – Теорія і історія педагогіки захищені дисертації:

 • Стеценко Володимир Петрович – “Профессионально-педагогическая подготовка учителя труда и физики к обучению сельских школьников технологиям сельского хозяйства”

За спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання інформатика захищені дисертації

кандидатські:

 • Ткачук Галина Володимирівна – “Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики”
 • Жмуд Оксана Василівна – “Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики”
 • Медведєва Марія Олександрівна – “Особистісно-орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій”

За спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання захищені дисертації:

 • Бондаренко Тетяна Володимирівна – “Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства”

Наукові праці викладачів друкується у міжнародних фахових журналах і збірниках:

 1. Доповіді Національної доктрини академії наук України
 2. Інформатика і інформаційні технології у вищих навчальних закладах
 3. Інформатика у школі
 4. Комп’ютер у школі та сім’ї
 5. Вища освіта
 6. Вища освіта України

Кафедра інформатики і ІКТ співпрацює з наступними навчальними закладами (які перераховані нижче) в напрямку наукової роботи, науково-дослідної роботи, а саме: організація конференцій, обмін досвідом (проведення семінарів, майстер-класів), стажування викладачів.

Співпраця з іншими закладами освіти, управліннями освіти, організаціями:

 • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,     м.Київ
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Вінницький національний технічний університет
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Львівська національна академія мистецтв
 • кафедра дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
 • Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
 • ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ, м.Суми
 • Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара
 • Комунальний заклад освіти Майська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область с.Майське
 • Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Відділи освіти Уманської міської та районної рад
 • Відділ освіти Монастирищенської РДА
 • Кінецьпільська ЗОШ I-III ступенів Первомайського району Миколаївської області
 • Європейський університет, Уманська філія.
 • Уманський агротехнічний коледж
 • Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
 • Маріупольський державний університет
 • Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Київський національний університет  ім. Т. Шевченка
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Донбаський державний педагогічний університет
 • Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
 • Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка
 • Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнтй університет імені Григорія Сковороди»

На базі кафедри систематично організовуються майстри-класи, семінари, засідання круглих столів для учителів міста Умані та регіону.

Здійснюється керівництво науковими роботами учнів шкіл міста Умані, Уманського, Христинівського та Монастирищанського районів в рамках МАН.

 Участь у міжнародних проектах

Співпраця з Regional Academy of Natural Sciences (США, Санта-Барбара) в рамках Уманського осередку Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, яке входить в Європейське товариство проблем цілісності конструкцій – Віра Колмакова.

Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти. Головна мета проекту – модернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів. До академічної групи проекту входять викладачі кафедри: Медведєва Марія Олександрівна, Бондаренко Тетяна Володимирівна.

Викладачі кафедри постійно залучаються до роботи Міжнародного товариства імені Сухомлинського.

Колектив кафедри кожного року проводить Всеукраїнську студентську наукову Інтернет-конференцію “Сучасні інформаційні технології в освіті і науці“, участь в якій беруть студенти вищих навчальних закладів України.

Тези доповідей учасників конференції публікуються у збірниках матеріалів Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції.

За 2011-2017 роки викадачами кафедри опобліковано навчально-методичні посібники:

Добавить комментарий