Дата зміни інформації: 28.02.2019

Наукова діяльність кафедри

Загальнокафедральна наукова тема «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів»

На кафедрі навчаються і працюють аспіранти, докторанти та здобувачі зі спеціальностей:

 • 13.00.01 –  Теорія і історія педагогіки
 • 13.00.02 –  Теорія та методика навчання  (технічні дисципліни)
 • 13.00.04 –  Теорія та методика професійної освіти
 • 13.00.07 –  Теорія і методика виховання
 • 05.13.05 –  Комп’ютерні системи та компоненти
 • 05.13.06 –  Інформаційні технології
 • 05.23.01 –  Будівельні конструкції, будівлі та споруди

За спеціальністю 13.00.01 – Теорія і історія педагогіки захищені дисертації:

 • Стеценко Володимир Петрович – “Профессионально-педагогическая подготовка учителя труда и физики к обучению сельских школьников технологиям сельского хозяйства”

За спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання інформатика захищені дисертації

докторські:

 • Войтович Ігор Станіславович – “Теоретико–методичні засади професійно орієнтованого навчання технічних дисциплін майбутніх учителів інформатики”
 • Спірін Олег Михайлович – “Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики”

кандидатські:

 • Ткачук Галина Володимирівна – “Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики”
 • Жмуд Оксана Василівна – “Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики”
 • Медведєва Марія Олександрівна – “Особистісно-орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій”

За спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання захищені дисертації:

 • Бондаренко Тетяна Володимирівна – “Соціальне виховання студентської молоді засобами педагогічного краєзнавства”

За спеціальністю 05.13.06 –  Інформаційні технології захищені дисертації:

 • Терентьєв Олександр Миколайович – “Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних”

Наукові праці викладачів друкується у міжнародних фахових журналах і збірниках:

 1. Доповіді Національної доктрини академії наук України
 2. Інформатика і інформаційні технології у вищих навчальних закладах
 3. Інформатика у школі
 4. Комп’ютер у школі та сім’ї
 5. Вища освіта
 6. Вища освіта України

Кафедра інформатики і ІКТ співпрацює з наступними навчальними закладами (які перераховані нижче) в напрямку наукової роботи, науково-дослідної роботи, а саме: організація конференцій, обмін досвідом (проведення семінарів, майстер-класів), стажування викладачів.

Співпраця з іншими закладами освіти, управліннями освіти, організаціями:

 • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України,     м.Київ
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Вінницький національний технічний університет
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Львівська національна академія мистецтв
 • кафедра дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
 • Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків
 • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
 • ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ, м.Суми
 • Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара
 • Комунальний заклад освіти Майська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область с.Майське
 • Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Відділи освіти Уманської міської та районної рад
 • Відділ освіти Монастирищенської РДА
 • Кінецьпільська ЗОШ I-III ступенів Первомайського району Миколаївської області
 • Європейський університет, Уманська філія.
 • Уманський агротехнічний коледж
 • Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
 • Маріупольський державний університет
 • Христинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Київський національний університет  ім. Т. Шевченка
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Донбаський державний педагогічний університет
 • Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
 • Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка
 • Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічнтй університет імені Григорія Сковороди»

На базі кафедри систематично організовуються майстри-класи, семінари, засідання круглих столів для учителів міста Умані та регіону.

Здійснюється керівництво науковими роботами учнів шкіл міста Умані, Уманського, Христинівського та Монастирищанського районів в рамках МАН.

 Участь у міжнародних проектах

Співпраця з Regional Academy of Natural Sciences (США, Санта-Барбара) в рамках Уманського осередку Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, яке входить в Європейське товариство проблем цілісності конструкцій – Віра Колмакова.

Співпраця з САС Інстітьют «Ел.Ел.Сі.» США – Україна. Керівник українського відділення Глобальної академічної програми SAS кандидат технічних наук Олександр Терентьєв. Вивчає практичне застосування SASEnterpriseGuide, SASStudio, SASEnterpriseMiner, SASVisualAnalytics.

Викладачі кафедри постійно залучаються до роботи Міжнародного товариства імені Сухомлинського.

Колектив кафедри кожного року проводить Всеукраїнську студентську наукову Інтернет-конференцію “Сучасні інформаційні технології в освіті і науці“, участь в якій беруть студенти вищих навчальних закладів України.

Тези доповідей учасників конференції публікуються у збірниках матеріалів Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції.

За 2011-2017 роки викадачами кафедри опобліковано навчально-методичні посібники:

Добавить комментарий