Дата зміни інформації:

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»

Вельмишановні колеги!
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
запрошує Вас до участі
в ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»
(змішана форма проведення),
яка відбудеться 17-18 листопада 2022 року

Напрями роботи конференції:
⮚ Методологія і теорія використання ІКТ в освіті.
⮚ ІКТ і засоби навчання у закладах освіти.
⮚ Використання вільного програмного забезпечення в освітньому процесі.
⮚ Використання хмарних та мобільних технологій в освітньому процесі: вітчизняний та зарубіжний досвід.
⮚ Впровадження STEM-освіти в закладах освіти України та країн Європейського Союзу.

Інформаційний лист можна завантажити за посиланням: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ