Кафедра

Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій функціонує в складі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями 6.040203 Фізика, 6.040201 Математика, 6.040302 Інформатика за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», а також 7.04020301 Фізика та 7.04020101 Математика за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та 8.04020301 Фізика, 8.04020101 Математика – «магістр» на денній та заочній формах навчання. Крім цього, за викладачами кафедри закріплені дисципліни, які читаються на всіх факультетах університету.

Підготовка фахівців здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які забезпечують виконання навчального плану. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 18 осіб:

 • докторів наук, професорів – 2;
 • кандидатів педагогічних наук, доцентів – 5;
 • кандидатів педагогічних наук, старших викладачів – 3;
 • кандидатів технічних наук, старших викладачів – 1;
 • кандидатів технічних наук, викладачів – 1;
 • старших викладачів – 3;
 • викладачів – 3.

До навчально-педагогічного процесу залучені також провідні вчені України: Спірін Олег Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Войтович Ігор Станіславович – доктор педагогічних наук, професор.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

 1. Адміністрування комп’ютерних мереж
 2. Адміністрування навчальних систем
 3. Архітектура комп’ютера та його БПЗ
 4. Архітектура комп’ютера та конфігурація КС
 5. Безпека комп’ютерних мереж та систем
 6. Вибрані питання з інформатики та ІКТ
 7. Вибрані питання комп’ютерної інженерії
 8. Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем
 9. Захист інформаційних ресурсів
 10. ІК засоби та технології навчання
 11. ІК технології в галузі
 12. ІК технології в галузі природничої науки
 13. ІКТ в освіті і науці
 14. Інформатика
 15. Інформатика та ІКТ
 16. Інформаційна безпека
 17. Інформаційні системи
 18. Комп’ютерна анімація та 3-D моделювання
 19. Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 20. Комп’ютерне моделювання
 21. Комп’ютерні мережі Інтернет та ММТ
 22. Комп’ютерні тестові технології
 23. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики
 24. Математична логіка та теорія алгоритмів
 25. Медіаосвіта та медіаграмотність
 26. Методика навчання інформатики
 27. Методика навчання інформатики у профільній школі
 28. Мови програмування
 29. Моніторинг якості освіти
 30. Нові інформаційні технології
 31. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології
 32. Організація баз даних
 33. Організація та адміністрування баз даних
 34. Основи адміністрування MS SQL Server (баз даних)
 35. Основи інформатики та застосування електично-обчислювальних машин в психології
 36. Основи комп’ютерних мереж та систем
 37. Основи комп’ютерних систем та мереж
 38. Основи комп’ютерної мікроелектроніки
 39. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
 40. Основи педагогічного вимірювання
 41. Педагогічне прикладне програмне забезпечення
 42. Практика з виготовлення мультимедійних засобів навчання
 43. Практикум та розв’язування олімпіадних задач з інформатики
 44. Програмування
 45. Програмування мовою Java
 46. Проектування та адміністрування вузлів та сервісів в мережі інтернет
 47. Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних систем та мереж
 48. Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах
 49. Спеціалізовані мови програмування
 50. Сучасні мережні технології
 51. Сучасні методи та засоби захисту інформації
 52. Тестування програмного забезпечення
 53. Технології розробки Web-додатків

Наукова робота кафедри виконується за проблемою «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів».

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, згідно з яким викладачі проходять стажування у провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри та здійснювати підготовку фахівців на високому професійному рівні.

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (корпус №2).

Телефон: (04744) 4-02-74

E-mailinformatika-ikt@ukr.net

 

Добавить комментарий