Дата зміни інформації:

Кафедра

Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій функціонує в складі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами “Середня освіта (Інформатика)” освітніх ступенів “Бакалавр” та “Магістр” на денній та заочній формах навчання. Крім цього, за викладачами кафедри закріплені дисципліни, які читаються на інших факультетах університету.

Підготовка фахівців здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які забезпечують виконання навчального плану. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 16 осіб:

 • докторів наук, професорів – 4;
 • кандидатів педагогічних наук, доцентів – 4;
 • докторів філософії – 1;
 • старших викладачів – 3;
 • викладачів – 4;

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

 1. Адміністрування навчальних систем
 2. Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення
 3. Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем
 4. Безпека комп’ютерних мереж та систем
 5. Вибрані питання з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 6. Вибрані питання комп’ютерної інженерії
 7. Вибрані питання комп’ютерних систем та мереж
 8. Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем
 9. Захист інформаційних ресурсів
 10. ІКТ в галузі соціальної роботи
 11. Інформатика
 12. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології
 13. Інформатика та ІТ в освіті
 14. Інформаційна безпека
 15. Інформаційні системи
 16. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
 17. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці
 18. ІТ в освіті і науці
 19. Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 20. Комп’ютерне моделювання
 21. Комп’ютерні мережі та адміністрування
 22. Комп’ютерні мережі. Інтернет та мультимедіа технології
 23. Комп’ютерні тестові технології
 24. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики
 25. Математична логіка та теорія алгоритмів
 26. Медіаосвіта та медіаграмотність
 27. Методика навчання інформатики
 28. Методика навчання інформатики в основній школі
 29. Методика навчання інформатики у профільній школі
 30. Методика навчання інформатики у ЗЗСО ІІІ ступеня
 31. Мови програмування
 32. Об’єктно-орієнтоване програмування
 33. Організація та адміністрування баз даних
 34. Основи адміністрування баз даних
 35. Основи Інтернету Речей
 36. Основи комп’ютерних мереж та систем
 37. Педагогічне прикладне програмне забезпечення
 38. Практикум з розв’язання олімпіадних задач з інформатики
 39. Програмування
 40. Програмування мовою Java
 41. Проектування баз даних
 42. Проектування та адміністрування вузлів та сервісів в мережі Інтернет
 43. Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних систем та мереж
 44. Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах
 45. Сучасні мережні технології
 46. Тестування програмного забезпечення
 47. Технології розробки Web-додатків
 48. Управління ІТ проектами
 49. Хмарні та мобільні технології в освіті

Наукова робота кафедри виконується за проблемою «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів».

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, згідно з яким викладачі проходять стажування у провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри та здійснювати підготовку фахівців на високому професійному рівні.

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (корпус №2).

Телефон: (04744) 4-02-74

E-mailinformatika-ikt@ukr.net

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Введіть цифри, що зображені у квадратах *