Дата зміни інформації: 28.02.2019

Кафедра

Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій функціонує в складі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців за напрямами підготовки: 6.040203 Фізика, 6.040201 Математика, 6.040302 Інформатика за освітнім ступенем «бакалавр» та спеціальностями: 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Математика) за освітнім ступенем «магістр» на денній та заочній формах навчання. Крім цього, за викладачами кафедри закріплені дисципліни, які читаються на всіх факультетах університету.

Підготовка фахівців здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які забезпечують виконання навчального плану. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 19 осіб:

 • докторів наук, професорів – 2
 • кандидатів педагогічних наук, доцентів – 6
 • кандидатів фізико-математичних наук – 1
 • кандидатів технічних наук, старших викладачів – 1
 • старших викладачів – 3
 • викладачів – 2
 • викладачів-стажистів – 4

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

 1. Адміністрування комп’ютерних мереж
 2. Адміністрування навчальних систем
 3. Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення
 4. Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем
 5. Безпека комп’ютерних мереж та систем
 6. Вибрані питання з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 7. Вибрані питання комп’ютерної інженерії
 8. Вибрані питання комп’ютерних мереж та систем
 9. Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем
 10. Захист інформаційних ресурсів
 11. Інформатика
 12. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології
 13. Інформатика та ІТ в освіті
 14. Інформаційна безпека
 15. Інформаційні системи
 16. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
 17. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці
 18. ІТ в освіті і науці
 19. Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 20. Комп’ютерне моделювання
 21. Комп’ютерні мережі та адміністрування
 22. Комп’ютерні мережі. Інтернет та мультимедіа технології
 23. Комп’ютерні тестові технології
 24. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики
 25. Математична логіка та теорія алгоритмів
 26. Медіаосвіта та медіаграмотність
 27. Методика навчання інформатики
 28. Методика навчання інформатики в основній школі
 29. Методика навчання інформатики у профільній школі
 30. Мови програмування
 31. Організація баз даних
 32. Організація та адміністрування баз даних
 33. Основи адміністрування MS SQL Server (баз даних)
 34. Основи комп’ютерних мереж та систем
 35. Основи комп’ютерної мікроелектроніки
 36. Педагогічне прикладне програмне забезпечення
 37. Практика з виготовлення мультимедійних засобів навчання
 38. Практикум з розв’язавання олімпіадних задач з інформатики
 39. Програмування
 40. Програмування мовою Java
 41. Проектування баз даних
 42. Проектування та адміністрування вузлів та сервісів в мережі інтернет
 43. Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних систем та мереж
 44. Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах
 45. Розробка інтерактивних навчальних моделей
 46. Спеціалізовані мови програмування
 47. Сучасні мережні технології
 48. Сучасні методи та засоби захисту інформації
 49. Тестування програмного забезпечення
 50. Технології розробки Web-додатків
 51. Управління ІТ-проектами

Наукова робота кафедри виконується за проблемою «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів».

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням рівня професійної кваліфікації своїх працівників. На кафедрі діє розроблений перспективний план підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів, згідно з яким викладачі проходять стажування у провідних наукових установах та навчальних закладах України. Реалізація цих заходів дозволяє поліпшувати якісний склад викладачів кафедри та здійснювати підготовку фахівців на високому професійному рівні.

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (корпус №2).

Телефон: (04744) 4-02-74

E-mailinformatika-ikt@ukr.net

 

Добавить комментарий