Дата зміни інформації:

Власні Google-карти

Технологія комп’ютерного картографування Google-карти дозволяє більш наочно уявити досліджувані явища та процеси, виявити певні закономірності і тенденції, отримати нові інформаційно-пізнавальні знання в різних областях науки. Технологія створення карти включає в себе такі етапи: збір даних, їх опрацювання, нанесення міток, інформації, фотографій та відео.