Науково-практичний семінар «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес»

4 вересня 2015 року на базі кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій проведено науково-практичний семінар «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес».

IMG_4504Метою проведення даного заходу було обговорення питань використання педагогічного програмного забезпечення в професійній діяльності учителя середньої школи.

Учасниками семінару стали викладачі кафедри інформатики, студенти та учителі загальноосвітніх шкіл Уманського району.

Семінар розпочався з доповіді доцента кафедри Стеценко Надії Миколаївни. Особлива увага була зосереджена на розгляді питання професійної компетентності. Зокрема, вона пояснила, що професійна компетентність – якість дії працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи науково-педагогічної діяльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних дисциплін і предметів, використання наукової літератури та інших джерел інформації для створення сучасних форм навчання, впровадження оціночно-ціннісної рефлексії.

Доцент кафедри Ткачук Галина Володимирівна описала власний досвід створення педагогічних програмних засобів засобами хмарних технологій та ознайомила учасників з найпопулярнішими хмарними сервісами: Google Apps, SlideShare, LearningApps.

Старший викладач Паршуков Сергій Васильович ознайомив учителів з особливостями використання хмарних обчислень в навчальному процесі та охарактеризував технології Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Padlet, представив досвід роботи з віртуальним диском OneDrive.

Цікаве питання та актуальне в даний час розкрив викладач Троян С. О. Так, як учні всі зареєстровані в соціальних мережах, то використання їх або ж їх ресурсів, як елементу освітнього середовища, є дуже корисним та продуктивним для учителя.

IMG_4502У ході семінару виступила Сісецька І.П.   – методист відділу освіти Уманської райдержадміністрації, яка в загальному охарактеризувала досвід вчителів використання програмного педагогічного забезпечення в школі, наголосила на актуальності впровадження педагогічних програмних засобів у процесі вивчення всіх предметів, зазначила проблеми, які виникають у вчителів під час використання різних навчальних середовищ.

IMG_4510На важливість використання педагогічного програмного забезпечення наголосив також учитель інформатики Текучанської ЗОШ  І-ІІІ ступенів Миронюк В.В.

Зокрема, він зазначив, що унікальна роль електронних засобів навчання заснована на їх здатності ефективно сприяти забезпеченню, як необхідних, так і достатніх умов для отримання якісної освіти. 

Під час кожного виступу відбувалось жваве обговорення питань та проблем, які виникають в ході використання ППЗ, пропонувались оптимальні рішення та ідеї стосовно створення власних електронних засобів, залучення фахівців та експертів в галузі ППЗ тощо.

 Учасники семінару:

№ п/п ПІБ Посада, навч. заклад
1. Стеценко Н.М. кандидат пед.наук, доцент
2. Ткачук Г. В. зав. кафедри, кандидат пед.наук
3. Паршуков С. В. старший викладач
4. Троян С.О. викладач
5. Колмакова В.О. старший викладач
6. Стеценко В.П. кандидат пед.наук, доцент
7. Бондаренко Т.В. старший викладач, кандидат пед. наук
8. Паршукова Л.М. старший викладач
9. Жмуд О.В. старший викладач
10. Куценко С.Ю. інженер-програміст лабораторії методики викладання інформатики
11. Підгорний О.В. студент 5 курсу
12. Пономарчук Л.Я. учитель Краснопільського НВК
13. Сивак О.Д. учитель Рижавського НВК
14. Нечаєва Л.С. учитель Шаринського НВК
15. Печенюк С.В. учитель Кочержинського НВК
16. Савченко Г.Д. учитель Доброводівського НВК
17. Хитрук А.Д. учитель Ятранівської ЗОШ
18. Браславська І.П. учитель Полянецька ЗОШ
19. Чернявська А.В. методист РМК
20. Ільніцька Н.А. учитель Чорноводівської ЗОШ
21. Князєва Г.П. учитель Колодистенської ЗОШ
22. Чугай Т. В. учитель Родниківської ЗОШ
23. Кісіль Я.В. учитель Дубівського НВК
24. Миронюк В.В. учитель Текучанської ЗОШ
25. Балковенко О.В. учитель Паланської ЗОШ
26. Сатановський І.М. учитель Дмитрушківської ЗОШ
27. Кутєйкіна Т.О. учитель Пугачівського НВК
28. Зубрицька Г.М. учитель Ладижинської ЗОШ
29. Куць А.В. учитель Ропотуського НВК
30. Канцер Л.П. учитель Городецької ЗОШ
31. Ткаченко В.В. учитель Кочубіївської ЗОШ
32. Бараков С.О. учитель Гродзевського НВК
33. Бугайчук О.С. учитель Громівського НВК
34. Тиран В.Л. учитель Городницької ЗОШ
35. Завгородній С.В. учитель Оксанинської ЗОШ
36. Янчук В.А. учитель Сушківської ЗОШ
37. Василов В.В. учитель Бабанської ЗОШ
38. Морозов С.П. учитель Старобабанівської ЗОШ
39. Кравець Л.В. учитель Затиманського НВК
40. Оверчук О.М. учитель Іванівської ЗОШ

Comments are closed.