Відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Використання комунікаційних та аудіовізуальних сервісів в професійній діяльності»

    Сучасний розвиток суспільства характеризується суттєвим розширенням масштабів і поглибленням наукових досліджень і розробок, що проводяться практично у всіх галузях суспільства, на всіх його рівнях. На цій основі розвиваються існуючі і виникають нові галузі знань та високі технології, створюються нові високоінтелектуальні автоматизовані високопродуктивні засоби діяльності. Розробляються нові матеріали, альтернативні джерела і перетворювачі різних видів енергії, здійснюється їх експериментальне випробування, промислове виробництво та широке застосування.

   Студенти все частіше користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими гаджетами, головне призначення яких для названої категорії населення на сьогоднішній день полягає у розвагах та іграх, хоча можливості у використанні набагато ширші. Саме тому перед педагогами вищої освіти постає завдання забезпечити освітній процес якісними електронним засобами навчання, але не лише для комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б використовувати під час навчання.

   Саме тому на факультеті фізики, математики та інформатики 30 вересня 2019 року відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Використання комунікаційних та аудіовізуальних сервісів в професійній діяльності».

   В рамках семінару викладачі кафедри інформатики і ІКТ Сергій Троян та Інна Бойко розповіли про доцільність застосування в освітньому процесі  інформаційно-телекомунікаційних технологій, які створюють додаткові можливості для засвоєння матеріалу дисциплін професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок студентів. Набуті навички роботи із комп’ютерною технікою, засобами інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій у процесі навчання дають змогу розвивати інформаційно-технологічну культуру студента, активізують його пізнавальну діяльність, виховують самостійність, здатність до самонавчання та формують його професійну мобільність.