ВІДБУЛОСЯ МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

З 11 вересня по 17 жовтня 2021 року проходило міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», серед яких активними учасниками стали викладачі факультету фізики, математики та інформатики: канд. фіз.-мат наук, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Юлія Решітник, канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Людмила Благодир, старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Сергій Паршуков, старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Леся Паршукова, викладач-стажист кафедри інформатики і ІКТ Інна Криворучко.

Мета стажування: сформувати в слухачів загальне уявлення щодо проєктного менеджменту та практичні навички розроблення власних освітніх проєктів.

Під час проходження стажування викладачі ознайомились з категорійним апаратом фандрейзингової діяльності та проєктного менеджменту, а також сучасними підходи, методами та основними інструменти проєктного менеджменту,  опанували навички організаційно-управлінської діяльності щодо написання освітніх проєктів і отримали практичний досвід у заповненні аплікаційної форми і написанні проєктів.

Викладачі пройшли навчання протягом 180 годин, виконали всі завдання, передбачені програмою, пройшли тестування, підготували власний освітній проєкт та захистили його, в результаті отримали підтвердження – сертифікат про успішне проходження міжнародного стажування.

Дякуємо спікерам за ґрунтовні знання, цікаве спілкування та отриманий досвід.