Відкрите заняття на тему «Нові медіа і сучасні процеси в комунікації»

19 листопада 2021 року завідувачем кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, кандидатом педагогічних наук, доцентом Марією Медведєвою проведено відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Медіаосвіта та медіаграмотність» для здобувачів другого курсу другого рівня вищої освіти «магістр» освітньо-професійної програми Середня освіта (Інформатика). 

На початку зустрічі викладач повідомила тему лабораторного заняття «Нові медіа і сучасні процеси в комунікації», яка відповідає робочій програмі, плану та завданням. Структура заняття побудована у логічній послідовності та взаємозв’язку практичних питань, що розглядалися. Здобувачі були активними, відповідали на питання викладача, виконували поставлені завдання та брали участь у тестуванні.

Заняття відвідали науково-педагогічні працівники кафедри – Любов Тітова,  Інна Криворучко та Максим Ковтанюк.

Заняття пройшло в позитивній та дружній атмосфері!