Проблеми використання сучасних технологій дистанційного навчання

Тетяна Махомета – ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ

Ілона Бацуровська – АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТРУКТУРИ МАСОВОГО ВІДКРИТОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

Ірина Постоленко – СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО

Малежик М.П., Ткачук Г.В. – ДО ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНО

Олексій Муковіз – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ-ТЬЮТОРІВ (ОРГАНІЗАТОРІВ) ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВНЗ ІІІ

Олена Васильків – РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Яна Андрющенко – ВИВЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ

Яків Бойко – ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ

Сіткар Т.В.,Малежик П. М., Зазимко Н.М. – АВТОМАТИЗОВАНА ГЕНЕРАЦІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Світлана Антощук – ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ НА ДИСТАНЦІЙНОМУ ЕТАПІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Добавить комментарий