Дата зміни інформації: 28.03.2018

Антипович Т. В. “ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ”

IV курс, «Початкова освіта (інформатика)»

Парфенова Ю. А., викладач

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Біла Церква

 

Інформаційні технології суспільства на сучасному етапі розвитку стали невід’ємною частиною життя людини, вони перестали бути окремою обмеженою сферою. У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти.

Якщо говорити про початкову школу, то впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним.

Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер. Таким чином, інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність педагогічних методів і технічних засобів, направлених на реалізацію навчальної мети шляхом використання інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж, що максимально забезпечує ефективність навчального процесу. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи є процес навчання молодших школярів в умовах сучасних загальноосвітніх закладів.

Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Виховання учнів в школі має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства.

Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки.

Існує 2 шляхи:

 • використання спеціальних навчальних програм, в яких передбачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується методика їхнього використання;
 • самостійний відбір окремого матеріалу щодо конкретних цілей навчання.

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті дає  можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє:

 • розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів;
 • формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення;
 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом;
 • постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою завдання формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Необхідно враховувати, що до школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі.

Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Вєтрова І. Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 – № 2. – С. 22 – 25.
 2. Белавина И.Г. Сприйняття дитиною комп’ютера й комп’ютерних ігор. // Питання психології. – 1993. – №3.
 3. В.Голосов. Використання ІКТ на уроках в початковій школі,– 2002.
 4. Захарова М.І. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. – Журнал «Початкова школа» №1,– 2008.

One Reply to “Антипович Т. В. “ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ””

 1. На мою думку теза написана змістовно, пізнавально, хоча для досконалого викладу думки ще чогось не вистачає. Наприклад, висвітлення негативних факторів використання ІКТ в початковій школі, або чим відрізняється використання ІКТ в початковій школі від використання в приміру старших класах.

Залишити відповідь