Дата зміни інформації: 28.03.2018

Сога Д.С. “ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ”

V курс, Фізико-математичний факультет

Вакалюк Т.А. канд. пед. наук, доцент,

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Житомир

 

В умовах широкої інформатизації освіти особливе місце сьогодні займають технології хмарних обчислень, що є необхідними та конкурентними в інформаційному суспільстві. Все більш затребуваними стають вчителі, які можуть зробити процес вивчення матеріалу інтерактивним та «мобільним» водночас. Використання хмарних технологій дозволяє спростити та змінити стандартну систему проведення уроку.

Термін «хмарні  технології» можна пояснити так: необхідне програмне та апаратне забезпечення знаходяться у користувача не в навчальному приміщенні або вдома, а «в хмарах» – на віддаленому сервері (можливо навіть в іншій країні). Для того, щоб використати хмарні технології, користувачу достатньо лише мати доступ до мережі Інтернет. При цьому не виникає потреби придбання дорогого ІТ-обладнання та програмного забезпечення, а характеристики відповідного технічного засобу (комп’ютера, планшета, смартфона тощо), що  забезпечує вихід у мережу Інтернет, не є суттєвими [1].

Практика застосування хмарних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів показує, що важливими є такі характеристики, як: тип хмари; форми використання хмарних технологій; види діяльності, що підтримуються у хмарі [2].

Використовуючи хмарні сервіси, кожен педагог може сам, без будь-якої допомоги, створити особисту сторінку в мережі Інтернет, де він може опубліковувати свої методичні розробки уроків, статті, програми навчання, методи роботи тощо. Можна звичайно виділити місце для домашніх завдань, завдань для допитливих тощо [3].

Вчителі у своїй професійній діяльності можуть використовувати наступні хмарні технології:

 • Web-додатки для навчання.
 • Он-лайн сервіси для навчального процесу.
 • Сховища файлів, спільний доступ до файлів.
 • Електронні журнали та щоденники.
 • Системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки.
 • ресурси для спільної роботи тощо [4].

Хмарні сервіси, якими можуть користуватись вчителі інформатики:

 • Google сервіси: документи, сайти, форми, Google Classroom та Google Picasa;
 • Хмарні сховища: One Drive, Copy, Box, Google Диск, Dropbox;
 • ресурс Learningapps.org – дає можливість організувати віртуальні класи, керувати обліковими записами школярів, готувати для учнів кожного класу завдання, відстежувати процес виконання завдань;
 • сервіси для створення презентацій: Prezi (www.prezi.com), Zoho Show (show.zoho.com), SlideShare (www.slideshare.net), VCASMO (www.vcasmo.com), Knoodle (knoodle.com).

Отже, зручними і ефективними засобами у процесі навчання інформатики за допомогою хмарних технологій є: веб-додатки; електронні журнали і щоденники; сховища файлів, що забезпечують спільний доступ та роботу з файлами; електронна пошта та інше.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Царенко О. Хмарні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів // Наукові записки. – Випуск 5.
 2. Шиненко М.А., Сороко Н.В. Перспективи розвитку програмного забезпечення як послуги для створення  документів електронної бібліотеки на прикладі Microsoft Office 365 // Інформаційні технології і засоби навчання:  електронне  наукове  фахове  видання [Електронний  ресурс] / Гол. ред.: В.Ю. Биков; Ін-т  інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, 2011. – Том 26, No 6 (2011). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/emg.html. – Заголовок з екрана. 
 3. Любимова Е.В. Нужны ли облачные вычисления учителям и школьникам? [Электронный ресурс] / Е.В. Любимова. – 2013. – Режим доступу: http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/131-edu-tech/2389-2013-02-21-07-15-03.html
 4. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 97–99.

Добавить комментарий