Малежик Михайло Павлович

Малежик М.П.
Посада   Завідувач кафедри
Наукові ступені і звання   Доктор фізико-математичних наук, професор
Дисципліни, які викладає   Інформаційні технології в освіті і науці, основи математичного моделювання, інформаційні системи, інформатика
В університеті працює   з 2012 р.
Контакти   (04744) 5-31-62

БІОГРАФІЯ

Народився в с.Макарівка, Бобровицького району Чернігівської області 5 жовтня 1948 року. З 1955 по 1966 рік навчався в Бобровицькій середній школі №1. З 1966 по 1967 рік працював монтером зв’язку Південно-західної залізниці. В 1967 був призваний в Радянську армію на строкову службу, де перебував до 1969 року. З 1970 року працював в Науково-дослідному секторі НДУ ім.Т.Г.Шевченка на лаборантських посадах.
З 1994 працював викладачем кафедри біологічної фізики з курсом інформатики та медтехніки Українського державного медичного університету ім.ак.О.О.Богомольця (сьогодні Національний медичний університет імені О.О.Богомольця).
З 2008 року працював на посаді професора кафедри інформатики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
З 2012 р. працює на посаді завідувача кафедри інформатики та ІКТ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Освіта:
Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка 1971-1977 рр.(геологічний факультет, спеціальність Геофізичні методи розшуку корисних копалин та присвоєно кваліфікацію геолога-геофізика).

Наукова діяльність:

В 1980 році захищено кандидатську дисертацію на тему “Радіополяризаційний метод дослідження напружень в анізотропних тілах-діелектриках” та присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а 2008 року захищено докторську дисертацію на тему “Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл” доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Має понад 130 наукових та науково-методичних друкованих праць.

 1. Малежик М.П. Динамічна фотопружність анізотропних тіл. – К.: ІГФ НАН України ім. Субботіна, 2001. – 200 с.
 2. Малежик М.П. Дослідження динамічних напружень в конструктивно-анізотропних тілах // Фіз. хім. механіка матеріалів. – 2002. -№2. – С.105–108.
 3. Малежик М.П. Визначення динамічних напружень в конструктивно-анізотропних тілах поляризаційно-оптичним методом // Допов. НАН України. –2002. –№10. –С.44 – 48.
 4. Малежик М.П. Моделювання напруженно-деформованого стану поблизу тріщин в анізотропних лінійно-в’язкопружних пластинах // Фіз. хім. механіка матеріалів. – 2003. -№2. –С. 93 – 95.
 5. Малежик М.П. Визначення динамічних коефіціентів інтенсивності напружень біля тріщин в ортотропних пластинах методом фотопружності // Допов. НАН України. –2003. –№11. –С.45-48.
 6. Малежик М.П., Зубов В.І., Шеремет Г.П., Губар І.М. Динамічне навантаження моделей імпульсами зі змінними амплітудно-часовими параметрами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”, -2003. -№6. С.80 – 85.
 7. Малежик М.П. Оптично-чутливі матеріали для моделювання хвильових полів напружень в анізотропних тілах // Фіз. хім. механіка матеріалів.-2004. -№1. –С.99 – 103.
 8. Зирка А.И., Малежик М.П., Чернышенко И.С. О концентрации напряжений в ортотропной пластине с круговым отверстием при динамическом нагружении // Прикл. механика. – 2004. –40, №2. – С. 128 – 133.
 9. Малежик М.П., Зубов В.І., Шеремет Г.П., Губар І.М. Еквівалентний анізотропний оптично-чутливий матеріал для виготовлення моделей волоконних композитів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. -2004. -№ 1. –С.86 – 93.
 10. Малежик М.П., Кузнецова О.П., Мусияченко А.В. Исследование динамики разрушения отдельных конструкционных элементов поляризационно-оптическим методом // Проблемы прочности. – 1991. –N9. –С.46 – 48.
 11. Зирка А.И., Малежик М.П., Чернышенко И.С. О распределении напряжений в ортотропной пластине с круговыми отверстиями при импульсном нагружении // Прикл. механика. –2004. –40. – №4. –С.102 – 106.
 12. Зирка А.И., Малежик М.П., Чернышенко И.С., Шеремет Г.П. О волновом поле напряжений возле границ в анизотропных пластинах при действии импульсной нагрузки// Прикл. механика. – 2004. –40. – №7. – С.123 – 128.
 13. Зирка А.И., Малежик М.П., Чернышенко И.С., Шеремет Г.П. О волновом поле напряжений возле границы с разрезом в анизотропных пластинах при импульсном нагружении // Прикл. механика. – 2004. –40. – №8. – С.131–137.
 14. Малежик М.П., Малежик О.П., Зирка А.И., Чернышенко И.С. Исследование волновых полей в упругих пластинах с концентраторами напряжений методом динамической фотоупругости // Прикл. механика. – 2005. – 41. – №12. –С. 84 – 92.
 15. Малежик М.П., Малежик О.П., Зирка А.И., Чернышенко И.С. Волновые поля напряжений в пластинах, ослабленных криволинейными отверстиями с краевыми трещинами // Прикл. механика. – 2006. – 42. – №2. –С. 79 – 84.
 16. Малежик М.П., Малежик О.П., Чернышенко И.С. Определение динамических напряжений возле вершины трещины в анизотропной пластине методом фотоупругости // Прикл. механика. – 2006. – 42. – №5. – С.95 – 103.
 17. Малежик М.П., Чернышенко И.С., Шеремет Г.П. Фотоупругое моделирование волнового поля напряжений возле туннеля в анизотропном массиве при взрывном нагружении // Прикл. механика. – 2006. – 42. – №8. – С.122 – 125.
 18. Малежик М.П., Чернышенко И.С., Шеремет Г.П. дифракция волн напряжений на свободном или подкрепленном отверстии в ортотропной пластинке // Прикл. механика. – 2007. – 43, – №7. – С.73 – 78.
 19. Малежик М.П., Малежик О.П., Шеремет Г.П. Дослідження хвильового поля напружень поблизу тріщини в ортотропній пластині // Наукові вісті НТУУ „КПІ”, – 2004. – №3. – С.52 – 55.
 20. Малежик М.П., Зазимко Н.М. Визначення динамічних напружень за допомогою одноканального лазерного поляриметра // Наукові вісті НТУ„КПІ”, – 2004. – №5. – С.87 – 91.
 21. Зазимко Н.М, Малежик М.П., Шут М.І. Дослідження формування напружено-деформованого стану поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2005. – №2. –С.52 – 55.
 22. Малежик М.П. Наближений метод розділення компонент деформацій і напружень у динамічній фотопружності анізотропних тіл // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2005. –№3. –С.69 – 74.
 23. Малежик М.П., Малежик О.П.Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при довготривалому руйнуванні в’язкопружних анізотропних пластин із тріщиною // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2005. – №4 . – С.70 – 74.
 24. Малежик М.П., Шеремет Г.П. Моделювання хвильового поля напружень поблизу поверхні анізотропного масива від дії на неї зосередженого імпульсу тиску // Геофіз. журнал. –2004. – 26. №3, – С.52 – 58.
 25. Малежик М.П., Зубов В.І. Про перехід від моделі до натурного тіла при фотопружному моделюванні задач механіки ортотропних тіл // Проблемы прочности. –2004. – №4. – С.94 – 101.
 26. Малежик М.П., Шеремет Г.П. Фотопружні дослідження динамічних напружень в анізотропних пластинах // Проблемы прочности. –2004. – №2. –С.144 – 154.
 27. Малежик М.П., Шеремет Г.П. Волны напряжений в анизотропной пластине от приложенного к свободной границе импульса точечного иссточника. Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. праць. Інс-т геотехнічної механіки НАН України. Дніпропетровськ. –2002. – Вип. 34. – С.99-105.
 28. Губар І.М., Зазимко Н.М., Малежик М.П., Шеремет Г.П. Швидкісна установка для реєстрації хвильових полів напружень у фотопружних полімерах. Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фізико-математичні науки. Київ. –2002. –С.79-87.
 29. Малежик М.П., Шеремет Г.П., Губар І.М. Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) біля тріщин в ортотропних пластинах методом фотопружності. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур” Львів. –2003. – С. 64-66.
 30. Шеремет Г.П., Малежик М.П., Губар І.М. Моделювання іпульсних хвильових полів напружень в структурно-неоднорідних середовищах. Матеріали V Міжнародної наукової школи-семінара “Імпульсні процеси в механіці суцільних середовищ”. Миколаїв. –2003. – С. 87-89.
 31. Малежик М.П., Січкар Т.Г. Модифікація фізико-механічних властивостей в епоксидних полімерах на стадії їх формування в магнітному полі. //Фізика конденсованих високомолекулярних систем / Наукові записки Рівненського педінституту. Вип. 3., Рівне, –1999, –С.68-71.
 32. Малежик М.П., Шеремет Г.П. Исследование волнового поля напряжений на границе раздела двух анизотропных сред. // Деформирование и разрушение материалов с деффектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы ХIII международной научной школы –Симферополь: Таврический нац. ун-т. –2003. –С. 91- 93.
 33. Малежик М.П., Шеремет Г.П., Губарь И.М., Зирка А.И. Моделирование волнового поля напряжений возле туннелей в анизотропной среде при импульсном нагружении // Деформирование и разрушение материалов с деффектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы ХV международной научной школы –Симферополь: Таврический нац. ун-т. –2005. –С. 159 – 162.
 34. Малежик М.П., Шеремет Г.П., Чернышенко И.С. Волновое поле напряжений возле подкрепленных круговых выработок в анизотропном массиве при действии квазипродольных волн // Деформирование и разрушение материалов с деффектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы ХVI международной научной школы –Симферополь: Таврический нац. ун-т. –2006. –С. 175 – 178.
 35. Малежик М.П., Шеремет Г.П., Чернышенко И.С. Чисельний аналіз розсіювання енергії у конструкції з двошаровим полімерним покриттям // Деформирование и разрушение материалов с деффектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы ХVIІ международной научной школы –Симферополь: Таврический нац. ун-т. –2007. –С. 186 – 190.
 36. Войтович І. С. Архітектура інформаційних систем/І. С. Войтович, М. П. Малежик, В. П. Сергієнко. – Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – [2-ге вид.]. – Рівне : [О. Зень], 2011. – 322 с.

Добавить комментарий