ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

18 грудня 2019 року проведено міжкафедральний семінар «Тестові технології оцінювання знань студентів: практичний досвід впровадження», організований кафедрою інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій.

Питання впровадження тестових технологій в освітній процес є надзвичайно актуальним на сьогодні. Потребують вирішення проблеми пов’язані з організацією тестового контролю для оцінювання компетентності майбутнього фахівця, використання тих чи інших засобів здійснення контролю, реалізація мобільного навчання на базі додатків для тестування. Всі ці та багато інших питань піднімались на семінарі.

Зважаючи на те, що в нашому університеті використовується система Moodle особливо актуальною була доповідь доцента кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Ткачук Галини Володимирівни, яка більш детально зупинилась на різновидах тестових завдань, які можна створити в системі Moodle. Слухачам було надано детальну інструкцію зі створення питань на перетягування, а також подано приклади використання таких тестових завдань.