СЕМІНАР “СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ”

В сучасних умовах ХХІ століття проблеми інформаційної безпеки України стають все більш актуальними і вимагають постійного поглибленого вивчення та вдосконалення. Особливо гостро стоїть питання захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.  Колектив кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій також розглядає питання інформаційної безпеки та захисту інформаційних ресурсів. В Read More …

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКУ MICROSOFT TEAMS

24 квітня 2020 року старший викладач кафедри інформатики і ІКТ Леся Паршукова провела онлайн-заняття з дисципліни «Методика навчання інформатики» на тему: «Методика вивчення табличних процесорів» для студентів 34 групи спеціальності «Інформатика». Метою такого заняття є не лише виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, а Read More …

МЕРЕЖЕВА АКАДЕМІЯ CISCO УДПУ

Мережева академія Cisco Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Cisco Academy) розпочала роботу з березня місяця 2020 року. Інструкторами академії є викладачі кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій факультету фізики, математики та інформатики, зокрема, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, Read More …

#НА_ВЕЛИКДЕНЬ_ФФМІ_ВДОМА

Весна в Україні. Воскресає природа, воскресає життя. Надходять Великодні свята. Щороку  на факультеті фізики, математики та інформатики проходять різноманітні заходи, майстер-класи до Великодніх свят, де студенти та викладачі у дружній атмосфері, допомагаючи один одному, ознайомлюються з традиціями нашого народу і навчаються творити писанки, виготовляти власноруч Read More …

ДИСКУСІЇ НА КАРАНТИНІ: КОМУНІКАЦІЯ У СТИЛІ DIGITAL NOMADS

Навчання у дистанційному форматі відрізняється від очного. Саме, в умовах, в яких опинився увесь світ та Україна зокрема, досить актуальними є питання досягнення освітніх цілей, можливості комунікувати та реалізовувати суспільні відносини віртуально.

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ХМАРНІ ТА МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Підготовка студентів до педагогічно ефективного використання інформаційних технологій навчання у подальшій професійній діяльності є в пріоритеті професійної підготовки фахівців на факультеті фізики, математики та інформатики, зокрема: опанування системою знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчання студентів, професійної Read More …

САМООСВІТА ВИКЛАДАЧІВ ФФМІ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Самоосвіта – безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності викладача і є необхідною умовою його професійної діяльності. Модель сучасного педагога передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку.

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ РЕАЛІЇ НА ФФМІ

У світлі сучасних змін, що відбуваються в українському суспільстві, важлива роль відводиться вчителю, якому притаманні безперервне професійне самовдосконалення та наукова обґрунтованість і творчий характер його практичної діяльності. Однією з важливих передумов оволодіння професією вчителя є розвиток педагогічних здібностей студента, серед яких належну увагу слід приділити Read More …

ОНЛАЙН-СЕМІНАР «КІБЕРБЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

15 квітня 2020 року відповідно плану роботи кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся міжкафедральний науково-методичний онлайн-семінар «Кібербезпека в цифровому освітньому середовищі» за допомогою платформи Zoom. У роботі семінару взяли участь викладачі трьох кафедр факультету і доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Надія Стеценко. Під час семінару доповідачі – Read More …

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

На факультеті фізики, математики та інформатики діє чітка система виховної роботи, яка являє собою синтез плідної співпраці професорсько-викладацького складу, деканату, кураторів академічних груп та студентського самоврядування, направлена на підготовку успішної особистості, що здатна самореалізуватися. Таким чином,10 квітня 2020 року куратором студентів 13 групи спеціальності 014.09 Середня освіта Read More …