ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТІ

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020р. «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини видано наказ № 59 о/д «Про організацію освітнього процесу у період з 1 до 28 лютого 2021 року». 

У період з 15 до 28 лютого 2021р. відповідно до рішення вченої ради факультету фізики, математики та інформатики (протокол №7 від 28 січня 2021 р.) освітній процес буде проходити у наступному форматі:

– для здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів освітнього ступеня «бакалавр» термін навчання 3 р. 10 м. (спеціальностей: 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Природничі науки)), та І курсу освітнього ступеня «молодший бакалавр» термін навчання 1 р. 10 м. (спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки)) у «змішаній формі навчання», у наступному варіанті: лекційні, практичні, лабораторні заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів проводити аудиторно; лекційні заняття у навчальних групах кількістю понад 20 осіб проводити дистанційно;

– для здобувачів вищої освіти ІІІ-IV курсів освітнього ступеня «бакалавр» термін навчання 3 р. 10 м., І-ІІІ курсів освітнього ступеня «бакалавр» термін навчання 2 р. 10 м. та І-ІІ курсів освітнього ступеня «бакалавр» термін навчання 1 р. 10 м. (спеціальностей: 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Природничі науки)) організувати навчання у дистанційній формі;

– для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання усіх курсів (спеціальностей: 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Природничі науки)) проводити заняття у дистанційній формі.

Освітній процес на факультеті здійснюватиметься відповідно до «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».