ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

15 листопада 2021 року проведено чергову зустріч викладачів кафедри інформатики і ІКТ, здобувачів спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» зі стейкхолдерами.
Головною метою зустрічі стало обговорення питання щодо удосконалення освітньої програми “Середня освіта (Інформатика)”.

Гарант освітньої програми Галина ТКАЧУК представила проєкт освітньої програми та наголосила на окремих змінах, які вже внесені до проєкту у відповідності до нових законодавчих документів, концепцій, а також запитів стейкхолдерів.
Завідувач кафедри Марія МЕДВЕДЄВА проаналізувала компетентності та практичні результати навчання. Обговорення практичних результатів викликало активне обговорення практичної підготовки фахівців. Зокрема, стейкхолдери висловили готовність надавати майбутнім фахівцям можливість проходження педагогічної практики, надавати необхідну допомогу в підготовці звітної документації, сприяти організації педагогічних експериментів з метою впровадження ефективних методик навчання.
Зустріч виявилась цікавою та стала корисною і для студентів, і для викладачів, і для стейкхолдерів.