ВІДБУДЕТЬСЯ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

Відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Середня освіта (Інформатика)» на тему: «Прикладні задачі теорії графів. Задача про найкоротший шлях».

Відкрите заняття проводить завідувач кафедри інформатики і ІКТ Медведєва Марія Олександрівна.

01 квітня 2024 року / 316 аудиторія / 11:15 год.