РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

26 квітня 2024 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентської молоді «Методика викладання предметів (дисциплін) фізико- математичного циклу в закладах освіти». У секції «Методика викладання інформатики в закладах середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти» Read More …

ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ З ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

На кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся захист курсових робіт студентів ІІІ курсу, 33 та 33а груп, очної форми навчання, за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика), освітнього ступеня «Бакалавр». Студенти презентували свої роботи, обґрунтували вибір теми та методики дослідження, а також детально проаналізували отримані результати. Read More …

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ І ІКТ

З 20 по 25 травня 2024 року викладач кафедри інформатики і ІКТ Любов ТІТОВА взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ Staff mobility for Teaching and Training в Державному університеті прикладних наук імені Іполіта Цегельського в Гнєзно (Республіка Польща). Відповідно до програми Любов ТІТОВА спільно із доктором філософії, старшим викладачем кафедри професійної Read More …

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

Відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Мови програмування» для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Середня освіта (Математика. Інформатика)» на тему: «Типи даних у мові програмування Python». Відкрите заняття проводить викладач кафедри інформатики і ІКТ Ковтанюк Максим Сергійович. 25 квітня 2024 року / 09:35 год / 313 аудиторія. Read More …

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ІНФОРМАТИКИ

Відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Інформатика» для здобувачів вищої освіти І курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Середня освіта (Математика. Інформатика)» на тему: «Використання онлайн-сервісу Learningapps.org». Відкрите заняття проводить викладач кафедри інформатики і ІКТ Тітова Любов Олександрівна. 11 квітня 2024 року / 11:15 год / 314 аудиторія. Посилання: https://meet.google.com/ugt-xpxi-exg.

ВІТАЄМО ЄВГЕНІЯ ХИТРУКА З ОТРИМАННЯМ ДИПЛОМУ ІНЖЕНЕРА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Вітаємо Євгенія ХИТРУКА, здобувача ОПП «Середня освіта (Інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, з отриманням диплому інженера зі спеціальності Комп’ютерні системи в Академії прикладних наук імені Іполіта Цегельського (м. Гнєзно), Республіка Польща.  

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вельмишановні колеги!Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичинизапрошує Вас до участіу ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції для молодих учених та здобувачівосвіти«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»(змішана форма проведення),яка відбудеться 25–26 квітня 2024 року Інформаційний лист можна завантажити ТУТ    

ВІДБУДЕТЬСЯ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

Відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ІІ курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Середня освіта (Інформатика)» на тему: «Прикладні задачі теорії графів. Задача про найкоротший шлях». Відкрите заняття проводить завідувач кафедри інформатики і ІКТ Медведєва Марія Олександрівна. 01 квітня 2024 року / 316 аудиторія / 11:15 Read More …