ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»

11 квітня 2024 року для здобувачів вищої освіти І курсу ОС «бакалавр» ОПП «Середня освіта (Математика. Інформатика)» було проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Інформатика» на тему «Основні можливості вебсервісу «Kahoot!». Створення власних інтерактивних вправ». Заняття провела викладач кафедри інформатики і ІКТ Любов ТІТОВА.

Заняття відбулося в змішаному форматі. На початку заняття викладач повідомила тему заняття та зазначила особливості його проведення. Для актуалізації знань здобувачів щодо сервісів для створення інтерактивних вправ та можливостей їх використання в освітньому процесі було проведено вікторину в середовищі Kahoot!, до якої долучились як здобувачі, так і викладачі, та продемонстрували свою обізнаність у даному питанні. Після чого викладач повідомила основні завдання лабораторної роботи, а здобувачі приступили до виконання.

Під час заняття здобувачі самостійно створили інтерактивні вправи з математики та інформатики у середовищі Kahoot!. На завершення лабораторної роботи здобувачі мали змогу провести створені вікторини та відчути себе у ролі педагога. Це дозволило підтримувати дружню та невимушену атмосферу на занятті.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри інформатики і ІКТ – Марія МЕДВЕДЄВА, Галина ТКАЧУК, Леся ПАРШУКОВА, Сергій ПАРШУКОВ, Інна КРИВОРУЧКО, Максим КОВТАНЮК та викладач кафедри інструментального виконавства Людмила СЕМКО, які оцінили заняття на високому науково-методичному рівні.