Дата зміни інформації: 04.04.2016

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання»

Використання ІКТ в педагогічному процесі

Використання ІКТ для контролю рівня навчальних досягнень учнів і студентів

Компетентністний підхід у навчанні інформатики та компютерної техніки

Особливості створення і використання ППЗ

Проблеми використання сучасних технологій дистанційного навчання

Проблеми впровадження комп.- орієнт. технологій навчання в освітніх закладах

Формування інформаційної культури учасників педагогічного процесу

Залишити відповідь