Звіт аспірантів та здобувачів кафедри інформатики та ІКТ

20 жовтня 2016 року на засіданні кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій заслухали звіт аспірантів і здобувачів про виконану наукову роботу за 2015-2016 навчальний рік.

124

Теми наукових досліджень здобувачів кафедри інформатики та ІКТ є досить актуальними в умовах глобальної комп’ютеризації. Адже сучасне інформаційне суспільство вимагає від наших науковців розробки та впровадження в освітній процес нових методів та технологій навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

125

Впродовж усього звітного періоду науковці  працювали не лише над своїми науковими дослідженнями, а  також проводили апробацію наукових досліджень на науково-практичних, науково-методичних семінарах та інтернет-конференціях, на міжвузівських круглих столах та міжнародних конференціях, були учасниками онлайн-курсів та семінарів, займались розробкою дидактичного забезпечення навчальних дисциплін.

Ми бажаємо нашим аспірантам та здобувачам скорішого досягнення поставлених цілей та успіхів на науковій ниві!