Студенти-заочники обговорюють особливості написання курсових робіт

Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Інформатика» освітнього ступеня «магістр» виконують і захищають курсові роботи з методики навчання інформатики та з інформатики і програмування.

Під час консультпункту, який провела зі студентами-заочниками завідувач кафедри Медведєва Марія Олександрівна майбутні фахівці отримали рекомендації щодо підбору й опрацювання літературних джерел і нормативних документів, збору й опрацювання фактичного матеріалу, ознайомилися з  вимогами, які висуваються до змісту й оформлення курсової роботи та  критеріями оцінювання.

Як підсумувала Марія Олександрівна: «Дотримання усіх вимог щодо планування й оформлення курсових робіт сприяють вихованню наукового стилю роботи, формують навички до ведення науково-педагогічного дослідження».