Результати закордонного стажування викладачів кафедри

Стажування як важливий чинник удосконалення професійних компетентностей викладачів кафедри є одним із важливих шляхів розвитку кафедри загалом. У процесі стажування викладачі мають змогу поглибити і розширити професійні знання, уміння і навички, набути досвіду виконання додаткових знань та обов’язків у межах спеціальності.

У зв’язку з цим викладачі кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій Ткачук Галина Володимирівна та Бондаренко Тетяна Володимирівна проходили стажування в Технічному університеті м.Варна (Болгарія).

Під час стажування викладачі ознайомились з освітніми системи країн Євросоюзу і особливостями організації навчального процесу в європейських університетах; набули знань щодо акредитації освітніх програм і базових підходів у забезпеченні якості в освіті (на прикладі ТУ-Варна); вивчали психолого-педагогічні аспекти організації навчального процесу в умовах розширення міжнародного обміну викладачами та студентами.