ІКТ у підготовці фахівців

Важливим є те, щоб викладач був гарними спеціалістами у предметній області, яку він викладає, постійно розвивався та підвищував свій рівень активності на заняттях. Тільки той, хто сам постійно йде вперед, може вести за собою студентів та надати їм необхідні знання, яких сьогодні потребує ринок праці.

Сьогодні викладачі кафедри інформатики та ІКТ Бондаренко Тетяна Володимирівна та Ткачук Галина Володимирівна, спільно із заступником декана з навчальної роботи Казак Юлією Юріївною та координатором курсів іноземних мов Свиридюк Ольгою Володимирівною обговорили актуальні проблеми використання інформаційних технологій у навчанні іноземної мови.

Зокрема, визначили загальний обсяг навчального навантаження, яке припадає для вивчення предмету «ІКТ в галузі» на факультеті іноземних мов, орієнтовну тривалість і можливість інтеграції окремих дисциплін, а також логічну послідовність засвоєння предметних знань в рамках навчальної програми.

Казак Юлія Юріївна порекомендувала найефективніші форми організації освітнього процесу та розповіла про інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти на факультеті іноземних мов.

Свиридюк Ольга Володимирівна відзначила, що опанування інформаційно-комунікаційними технологіями невід’ємно супроводжується їх практичним застосуванням, тому студентам надано доступ до класів, обладнаних потужними комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням.